Al 2011 l’Ajuntament d’Alcoi va iniciar una nova etapa de gestió municipal en la qual va començar a dissenyar el futur de la ciutat mitjançant un procés de planificació estratègica amb l’objectiu de definir un full de ruta que definisca el futur de la ciutat sota el paraigua de la marca ‘Alcoi Demà’.

Dins d’aquest procés es desenvolupa l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (EDUSI) identificant els principals problemes i reptes als quals s’ha d’afrontar el municipi per a assegurar un desenvolupament sostenible a llarg termini.

L’estratègia és aprovada el 21 de juliol de 2017 per la Secretaria de l’estat de pressupost i despeses. L’estratègia suposa una inversió global de 20 milions d’euros, cofinançada pels fons europeus FEDER 2014-2020 per un total de 10 milions d’euros.

Per a la concreció i posada en marxa de les accions associades a l’estratègia EDUSI l’Ajuntament d’Alcoi convoca diferents fòrums de participació en els quals, tant el personal tècnic com la ciutadania, participa en la definició de les accions associades al futur de la ciutat.

Què és el Pla estratègic d’Alcoi i per què em necessiten?

El Pla estratègic d’Alcoi pretén establir les directrius i línies de treball que ens permeten construir el futur de la nostra ciutat.

En el pla estratègic es determinarà què és important per als habitants d’Alcoi, s’establiran les prioritats i actuacions a desenvolupar en els pròxims anys.

Açò requerirà d’una visió plural a través de la participació activa de la ciutadania, entitats socials i sector empresarial en el procés de planificació estratègica.

Més informació ací

  • Millorar la capacitat d’organització i acció de la ciutat, des d’un enfocament imminentment pràctic.
  • Delimitar els objectius a llarg termini i proposar accions de millora basant-se en la missió, visió i objectius de la ciutat.
  • Plantejar un full de ruta per al desplegament de l’activitat i posada en marxa del Pla.

El projecte consta de dos fases, ambdós fases requeriran de la teua participació!

Diagnòstic Estratègic, amb una duració de sis mesos per a identificar el posicionament actual de la ciutat.

  • Fase de diagnòstic – Consulta 1 debatrem sobre la missió, visió, valors i prioritats de la ciutat d’Alcoi. Aquesta fase ja està finalitzada, pot consultar el document de Diagnòstic Pla Estratègic.

Elaboració del Pla Estratègic, amb una duració de set mesos partint dels resultats obtinguts en el diagnòstic estratègic, per a definir les línies d’actuació del municipi.

  • Fase d’elaboració del pla – Consulta 2, establirem les accions a desenvolupar en el municipi