El responsable del Tractament de sobre dades de caràcter personal és l’Ajuntament d’Alcoi, amb domicili en Plaça d’Espanya, 1, 03801 Alcoi. La finalitat per a la qual sobre dades seran tractats és la gestió de les propostes d’inversió per als Pressupostos Participatius 2020. No s’elaboren perfils. La legitimació per a realitzar dit tractament està basada en l’exercici de poders publics conferits al responsable del tractament i/o compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament. No es comuniquen dades a altres entitats. Els drets que vostè com a interessat ostenta consisteixen en: accés, rectificacions, supressió, oposició, limitacions del tractament, portabilitat i (en super cas) retirada del consentiment prestació.

La manera de exercitar aquests drets s’indica a la informació addicional.

Ha de consultar la Informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal