El titular dels drets de propietat intel·lectual i propietat industrial i el responsable del fitxer de dades i del seu tractament arreplegats a través d’este lloc web és: Ajuntament de Alcoi, Plaza de España, 1, 03801 Alcoi, Alacant amb NIF: P0300900H.
L’Ajuntament de Alcoi no es responsabilitza de l’ús incorrecte per part dels usuaris del contingut d’este lloc web, al seu torn, es reserva les accions legals oportunes per a rescabalar-se dels danys o perjuís causats com a conseqüència de l’ús inapropiat o il·legal del mateix. L’Ajuntament de Alcoi es reserva el dret a denegar l’accés discrecionalment i en qualsevol moment a qualsevol usuari a este lloc.