Aquest any i amb motiu de la realització del Procés Participatiu “Consulta ciutadana sobre els usos de l’antiga Colònia d’Aviació del barri de Santa Rosa”, s’ha iniciat un procés de participació ciutadana on els veïns i veïnes del barri puguin definir els usos i necessitats del i per al barri.

Amb motiu de la realització del Procés Participatiu “Consulta ciutadana sobre els usos de l’antiga Colònia d’Aviació del barri de Santa Rosa”, l’empresa heterotopia a dut a terme aquesta consulta ciutadana.

El treball realitzat en aquest procés participatiu ha estat el següent:

 • Elaboració de cartells per a la difusió del procés participatiu i consulta ciutadana.
 • Realització de diversos tallers per a la recollida de propostes, concretament els següents:
  • 19 de gener de 2018 – Taller participatiu amb els veïns i veïnes de la Colònia d’Aviació
  • 9 de febrer de 2018 – Taller participatiu amb l’Associació de veïns de Santa Rosa – La Mistera i l’Associació de Veïns dels Clots, així com amb els veïns del barri
  • 13 febrer 2018 – Taller participatiu amb entitats culturals i esportives
  • 23 de febrer de 2018 – Taller participatiu amb el CLIA (Consell Local de la Infància i Adolescència)
 • Redacció d’un informe que recull els resultats del procés.
 • El 4 de maig de 2018 va realitzar una “Jornada d’informació de propostes rebudes per a la Colònia d’Aviació oberta a la ciutadania”

Actualment s’està buscant la viabilitat de les Propostes Ciutadanes dins del pla urbanístic, que pretén incorporar la Colònia d’Aviació al barri de Santa Rosa.

En els propers mesos començarà la redacció del projecte.