Estes són les propostes recollides per al procés de propostes dels Pressupostos Participatius 2019.

Territori, Sostenibilitat i Medi Ambient

 • Neteja del Preventori
 • Construir una rotonda a l’accés nord, a l’altura de Cotes Baixes
 • Rehabilitar la cava Simarro en a Font Roja
 • Rehabilitar xalets de la Font Roja
 • Autobus urbà al Preventori
 • Augment de marquesines amb sostre en les parades d’autobusos
 • Rehabilitar el Mas de Tetuán en la Font Roja
 • Campanyes ciutadanes per a fomentar l’energia renovable
 • “Espai LAB” Formació Profesional. L’Ajuntament compra màquines i es treballa amb elles
 • Implantar modelo IES Gierri ( Mondragón)
 • Eliminar l’empedrat dels carrers
 • Mejorar los accesos al polígono industrial de Cotes Altes
 • Col·locar més arbres en polígons industrials
 • Canviar les voreres del centre per a que no siguen relliscoses
 • Col·locar més arbres en el centre i la Zona Alta
 • Neteja del passatge interior La Sardina, 13
 • Construir pistes en Músics Pérez Monllor
 • Adequar mes parcs adaptats per a xiquet i xiquet en diversitat funcional
 • Papereres i bancs en la Zona Alta
 • Zones verdes i d’oci en els polígons industrials
 • Reparar bancs al voltant del Centro Social i Centre de Majors en la Zona Alta
 • Rotar la ubicació dels contenidors
 • Reactivar el comerç en el centre
 • Més papereres
 • Millorar l’horari de recollida de la brossa i ficar més contenidors
 • Millorar i augmentar a neteja de les voreres i els carrers
 • Fer útil el carril bici dels polígons industrials
 • Ajudes per a la compra de bicicletes eléctriques
 • Lloguer  municipal de bicicletes eléctriques
 • Més informació i més dies de recollida de mobles i objectes durant la semana
 • Recollida de ferro en l’ecoparc
 • Campanya integral per al correcte reciclatge de la brossa
 • Campanya de conscienciació a la ciutadania per a no tirer coses al carrer
 • Més instal·lacions de papereres en els barris i els parcs
 • Col·locació de papereres que siguen útils i que no siguen de disseny
 • Més autobusos xiquets que no contaminen
 • Més neteja i manteniment en els parcs i carrers
 • Neteja de les muntanyes i camins rurals
 • Recuperar la antiga senda que discurreix des de el carrer Forn del Vidre fins al naixement del Molinar vorejant el riu i passant per les antigues fàbriques. Dita senda va estar operativa fins a la última gota freda i a dia d’avui, te trams intransitables.
 • Millorar les comunicacions i el transport públic en els parcs naturals
 • Facilitar la dotació de sòl industrial
 • Estudi de peatonalització del centre: permanent i estacional
 • Ubicar més punts de recàrrega de vehicles elèctrics
 • Transport púlic local sostenible: trens, autobusos…
 • Campanya per a la reducció de plàstics en aliments i aigua
 • Adequar la Via Verda amb un carril central asfaltat i els laterals de terra
 • Rehabilitar el camí de El Molinar
 • Estudi per a comprovar si es viable una linea d’autobusos al poliesportiu entresemana

Cultura, Festes i Participació

 • Més difussió de dades i informes municipals
 • Evitar sol·lapar activitats culturals i evitar semanes sense activitats
 • Ampliar els horaris i els dies de campanya contra les agresiones sexistes, a més de fer cursos de conscienciació
 • Millorar la web TicketAlcoi
 • Comunicar amb antelació les activitats
 • Crear una sala de concerts
 • Fer més activitats culturals accessibles per a persones sordes
 • Realitzacions d’obres de teatre i concerts accessibles a persones sordes
 • Més activitats culturals en llengua de signes i subtitulades
 • Presència d’un o una interprete de llengua de signes en els acters festers
 • Més espais per a propostes culturals sense base associativa
 • Formar als adolescents en vies per a la participació ciutadana
 • Cine subtitulat amb bucle magnètic
 • Descentralitzar els actes culturals i repartir-los en tots els barris per a que tinguen igual oportunitats
 • Figura d’un coordinador per a evitar que els actes no es solapen
 • Més informació als veïns
 • Activar la participació del veí
 • Comunicar a les Associacions de Veïns totes les actuacions per part de l’Ajuntament
 • Evitar la fragmentació del teixit de les associacions culturals
 • Apostar por la diversificació de les activitats musicals
 • Adquisició d’equipaments d’activitats culturals per a l’estiu
 • Fira del Llibre amb la compra de casetes
 • Projecte de dinamització museística
 • Redifinició dels premis literaris
 • Premi de novel·la: Isabel-Clara Simó
 • Programa d’integració intercultural amb tallers
 • Campanya de difusió i sensibilització intercultural
 • Crear una marca identitataria per a les activitats d’estiu ( Estiu Festiu)
 • Realitzar una Assamblea del Centr d’ Esports més participativa amb més temps de preparació

Esports, Educació i Joventut

 • Augmentar l’horari d’obertura del Centre Cervantes Jove i fer-lo més participatiu
 • Competència intercultural en el professorat
 • Programes de llengua de signes en les escol·les infantils
 • Més participació del Centre Cervantes Jove fora de l’horari d’obertura
 • Adequar espais públics per a fer esport com el basket
 • Millorar les infraestructures deficients d’esports del Centre i la Zona Alta
 • Construir infraestructures deportives en Santa Rosa ja que son inexistents
 • Augmentar els quilómetres del carril bici en tot Alcoi
 • Implicar als jovens en les associacions
 • Activar el trinquet del Camí per a la seua reutilització
 • Construir espais d’oci per als joves
 • Millorar les comunicacions per a desplaçar-se a les instal·lacions deportives
 • Mini-deportiu en el Parc del Romeral
 • Instal·lar aparells de gimnàstica per a majors en el Parc del Romeral
 • Creació d’un trinquet o frontó en el Parc del Romeral
 • Instal·lació d’una pista de basket en la Font Dolça
 • Fomentar l’ús de les bicicletes amb un carril bici que enllace tot Alcoi
 • Presència d’especialistes formadors a títol gratuit o simbòlic
 • Traslladar les instal·lacions de gimnàstica de la Font Dolça a la part de fora
 • Millorar la integració Universitat – Ciutat
 • Diversificar l’oferta deportiva
 • Realització d’un estudi per a la integració de la població flotant estudiantil
 • Campanya d’informació educativa a l’alumnat universitari
 • Millorar i acondionar les pistes de tenis existents i crear-ne més
 • El camp de futbol de terra del Serpis està infrautitilitzat. Una solució és convertir-lo en pistes de Basket, futbet, etc.
 • Distribuir nous espais per a pistes deportives: fútbol sala, basket, etc. Localitzades en el nucli urbà

Polítiques socials, 3ª Edat i Salut Pública

 • Eliminar els problemes d’accessiblitat en les activitats dirigides a la 3ª Edat
 • Fer mes zones de gimnàs urbà per a les persones majors
 • Adquirir més habitatges i dedicar-les a l’ús social
 • Pla de formacío per a dones en exclusió social que fomente l’empreniment empresarial
 • Presencia d’un o una interprete de llengua de signes en roodes de premsa de l’Ajuntament
 • Adaptar les noticies importants de la web de l’Ajuntament a la llnegua de signes
 • Més seguretat
 • Fer un estudi per a comprovar l’estat del clavegueram dels barris d’ Alcoi
 • Multar a les persones per orinar en els carrers
 • Funcionaris amb coneixements mínims de llengua de signes
 • Agilitar els tramits de la Llei de Dependència
 • Millorar la campanya informativa de salut pública en temps i divulgació
 • Millorar l’assistencia a persones d’avançada edat i sense família
 • Sociatlizar els centres de majors per a que no soles siga un centre de jocs
 • Millorar el sistema de repartiment d’ajudes socials
 • Instal·lació d’aparells de gimàstica per a majors en tots els parcs d’Alcoi
 • Fer realitat l’accessibilitat en la Font Dolça
 • Campanya de conscienciació sobre la utilització dels gossos en vies urbanes
 • Més rampes per als minusvàlids
 • Campanya per a informar sobre la bona calitat de l’aigua potable d’Alcoi i incentivar el seu consum, i així, reduir la utilització de botelles de plàstic
 • Campanya Macro-nutrició
 • Campanya de salut per a l’esport
 • Activitats esportives intergeneracionals ( joves-3ª edat)

Equipaments Municipals

 • Eliminar els problemes d’accessibilitat de les persones en discapacitat auditiva
 • Construir un cementeri islàmic
 • Proposta de diàleg directe amb la mesquita Al- Quds
 • Sistema d’alarma visual ( no sonora) para avisar de peligro
 • Millorar la infografia dels panells explicatius
 • Pla d’accessibilitat
 • Agenda Oberta del Centre Cervantes Jove
 • Millorar la instal·lació acústica de l’Agora
 • Utilitzar espais públics per a visibilitzar les activitats culturals
 • Millorar la instal·lació acústica de l’Agora
 • Adequació del patrimoni municipal
 • Millorar els equipaments dels edificis públics
 • Instal·lar calefacció i refrigeració de l’Associació de Veïns de La Mistera
 • Més vigilància policial en el Centre i en la Zona Alta
 • Adequar la distribució de l’equipament en els parcs
 • Piscina en el Parc de Cantagallet
 • Refrigeració, calefacció i ventilació en l’Associació de Veïns La Mistera
 • Modificació de l’aparcament de davant de Colonia del Parc del Romeral a a túnels de Batoi, de dins a fora
 • Realització d’un estudi sobre el clavegueram del Barri de Santa Rosa
 • Fer accessible l’ús de la passarel·la de l’entrada nord Cocentaina – Alcoi
 • Arreglar les teulades del Barri Els Clots
 • Canviar la direcció de l’entrada d’Alcoi per Tirant Lo Blanc i baixar pel carrer València
 • Zona peatonal amb pilons o tanques protectores en aparcament front a Colonia
 • Instal·lacio en la parada d’autobusos de l’hospital un panell digital amb la informació del temps d’espera
 • Adequació piscina Cantagallet
 • Comprar equipaments per a activitats municipals
 • Comprar casetes per a la utilització de diverses activiats ( Fira del Llibre)
 • Creació d’hotel d’entitats i associacions
 • Adaptació de l’edifici del viaducte per a un hotel d’entitats
 • Millorar l’accesibilitat d’edificis: teatre Calderón, conservatori, Llotja, etc.
 • Adequació del parc del C/ Professor Simo Alos
 • Rehabilitar alguna nau municipal en el nucli urbà per a una pista de basket
 • Senyalitzar les canastes de basket ya existents
 • Col·locar canastes el llocs accessibles

Territori, Sostenibilitat i Medi Ambient

 • Autobús per accedir al poliesportiu
 • Neteja dels rius
 • Falta pantalla digital amb horari de pas de l’autobus a la zona de l’hospital
 • Habilitar solars abandonats o buits
 • Vianants al centre
 • Telefonia movil en Baradello-Sargento
 • Zona Wifi gratis a tot Alcoi
 • Més aparcaments
 • Més neteja, llum i arbres en tot Alcoi
 • Millorar els elements urbans del Carrer Caseta Mascarelles i paral·lela, com voreres, carril bici, etc.
 • Tallar els arbres marcats d’El romeral
 • Eliminar les olors i els excés de les aigües residuals de la fàbrica Serpis
 • Rehabilitar la font del Quinzet i el Racó de Bonaventura
 • Reparació i manteniment del parc del Romeral
 • Aprofitar el túnel de LaSalle per caminar i passar amb bicicleta
 • Pla per a rehabilitar i mantindre la Via Verda
 • Que el camp de futbol del Collao, no tiri la gespa tallada fora del camp ja que fa molta olor
 • Canalització de l’aigua del xop a Batoi
 • Revisar el clavegueram de Batoi per a comprovar si a els abocaments de la fàbrica de l’Serpies, necessita que és vaig reforçar
 • Més autobusos petits que circulin per tot Alcoi
 • Neteja del Barranc Trencacaps
 • Millorar el mantemimiento als parcs i jardins
 • Neteja dels solars abandonats

Cultura, Festes i Participació

 • Decorar les façanes dels habitatges buits
 • Incrementar la partida dels pressupostos participatius
 • Obertura de tallers artístics subvencionats a la zona centre
 • Promocionar més la participació veïnal
 • Espais expositius a tots els barris
 • Espai per a concerts multitudinaris
 • Més tallers participatius
 • Cada any, la partida dels pressupostos participatius vagi dirigida a un barri, i que ells administren els diners
 • Donar importància al públic de les cadires el dia de l’entrada. A més hauria de tenir de 9h a 12h, cervesa gratis
 • Llibre Alcoi en idiomes Importants
 • Un conserge en cada Associació per escoltar els veïns
 • Dotar de wifi a les Associacions i a tot Alcoi
 • Més dotacions en els parcs per fer activitats culturals

Esports, Educació i Joventut

 • Millorar el Manteniment dels centres esportius
 • Col·locar cistelles de bàsquet a Diferents espais de la ciutat
 • Crear més rutes de bicicletes en senders i rutes muntanyenques
 • Creació de circuit d’Automodelisme i buscar un nou recinte
 • Construir un pavelló esportiu dins de l’casc urbà
 • Campanyes d’educació viària i ciutadana
 • Adequacio d’espais per a Fer esports
 • Campanyes de conscienciació per mantenir les instal·lacions esportives
 • Més vigilància als parcs on hagin pistes esportives per evitar actes vandàlics
 • Teatre a les Escolles
 • Climatitzar la piscina de Batoi
 • Instal·lar aparells per fer esport a la barriada Font Dolça
 • Activitat esportiva guiada per a tots
 • Piscina climatitzada a Santa Rosa
 • Equipar el barri de Santa Rosa de més zones esportives al parc del Romeral
 • Educació de cuina per a joves. No cal la figura del xef, les nostres mares i àvies seria suficient
 • Rocòdrom i pista de frontó al barri de Santa Rosa

Polítiques socials, 3a Edat i Salut Pública

 • Obertura del centre dels Malalts mentals de l’Barranquets
 • Millorar la neteja viària
 • Residència per a la 3a edat
 • Campanya per incentivar l’ús del transport públic
 • Adaptació de l’accessiblitat dels Carrers per a discapacitats i persones majors
 • Reduir el soroll del sortidor de la rRosaleda perquè és molt molest per als veïns
 • Canvi de contenidors al centre
 • Més neteja i seguretat
 • Campanya per millorar la consciència cívica de la gent amb mascotes
 • Creació d’aules de la 3a Edat per poder realitzar ioga, ball, cuina, manualitats, etc.
 • Residències públiques per a la gent gran
 • Centre Social al Barri de Batoi al antic cinema
 • Adequar locals per reunir a les dones grans ja que elles no tenen accés comú en les associacions de la 3ª Edat
 • Conferències per a majors que exposin els seus temes d’interès
 • Habilitar o crear centres per a majors on “passar l’estona”, ballar, etc.
 • Tallers de formació, de punt de ganxo, arreglar roba o similar amb professores de la 3a Edat
 • Crear la figura Policia de barri
 • Aparells de gimnàstica per a persones mayors als parcs

Equipaments municipals

 • Creació d’un nou espai per al Club automodelisme RcAlcoi
 • Equipar les assocacions veïnals de projector, pantalla i megafonia
 • Creació d’Espais d’activitats empresarials per a joves aprofitant les naus industrials sense ús
 • Ampliar horari de les biblioteques
 • Parc infantil a Batoi
 • Biblioteca a Batoi
 • Dotar el parc de Batoi per poder fer activitats
 • Dotació de més papereres al parc del Romeral
 • Construir un cementiri per a animals
 • Dotar taules en els parcs de la ciutat com a zones de berenadors
 • Fer accessible l’interior de la Font Dolça per als minusvàlids
 • Adequació del parc infantil del Carrer Professor Simón Alós

Territori, Sostenibilitat i Medi Ambient

 • Prohibir l’accés en cotxe a tot el centre excepte per a veïns i comerciants i posar un tren elèctric / autobús per poder-se moure pel centre a un preu molt baix.
 • Instal·lar més pàrquings per bici a la ciutat. I integrar el carril bici en alguns barris.
 • Millora i reforma del parc Cantagallet i de les piscines.
 • Fer una piscina municipal a la zona alta en el terreny al costat de les estatues.
 • Millora de l’asfaltat a tots els carrers d’Alcoi
 • Posar en diversos punts d’Alcoi desfibriladors.
 • Fer un festival d’astronomia a sant antoni o font roja.
 • Dotar els fanals de la zona alta i altres barris amb il·luminació led.
 • Incorporació de papereres durant el recorregut de la Via verda.
 • Eliminació del carril bici de la zona nord.
 • Condicionar zones per a l’higiene del nadó
 • Dotar de màquines que et paguin o et facin un descompte (impost d’escombraries ect ..) per reciclar envasos o llaunes.
 • Adequacio del arbolat a tot Alcoi, Manteniment mensual de poda i creació d’espais verds a llocs despoblats (com solars abandonats, etc.)
 • Instal·lació d’una caldera de biomassa (si pot ser d’estella) per escalfar l’aigua de la piscina del complex esportiu ‘Eduardo Latorre’ així com les dutxes.
 • Es podria estudiar que la matèria vegetal, en aquest cas l’estella, es proporcionés de les faixes que realitza l’ajuntament per tot el terme municipal amb les contractacions de joves durant un any i així fomentar l’economia circular i disminució del consum de matèries primeres com és el gasoil.
 • Peatonalització del centre, eliminació de calçades i barreres arquitectòniques i col·locació d’arbres en aquestes zones de vianants.
 • Habilitar, mantenir i gestionar un espai per a poder Fer concerts a la zona urbana d’Alcoi. Explicació: Aquesta proposta respon a una demanda de diversos col·lectius de joves i músics que veuen la necessitat de dotar Alcoi d’un espai cobert per a poder fer concerts. És tractaria sobre llogar una nau industrial, habilitar-la, fer 1 projecte Tècnic, demanar l’oportuna llicència d’obertura i posar totes els mesures legals i de seguridad necessaries.
 • Treure del nucli urbà la zona de la marxa (plaça Gonzalo Cantó). Dur a una zona que no molesti els veïns i geriàtric. Contaminacion acústica i sobre saturada., Molèstia continua als veïns dijous, divendres, dissabte i festius. I diumenge soroll dels aspiradores a la zona.
 • Cal una altra piscina coberta, ja sigui a la zona Santa Rosa o en Poliesportiu Francisco La Porta.
 • Ampliar la línia d’autobús, per a què pugna arribar Fins el col·legi La Salle i Carrers del Voltant. A la zona de les Llometes Vivim Molt gent que tenim parells majors que a els costa arribar Fins ací dalt a visitat a els nets, ia part dels nens que arribin a l’escola (que sol ser un desastre de Circulació l’hora d’entrada i ixida) que segur milloraria amb transport público.
 • Condicionar l’accés sud des l’A7 Fins al Viaducte. Millora del Paviment, ampliació de l’voram carril bici a sentit ascendent, Senyalització, proteccions, etc (carretera CV-7891)
 • Construcció de Paellers segurs en uns quants parcs d’Alcoi per a poder utilitzar-les tot l’any.
 • Iniciar actuacions al mas de Tetuan de la Font Roja (que és de propietat municipal) per evitar el su deteriorament. L’actuació olla realitzar-se de forma esglaonada a els pròxims anys i no és necessari fer-la al complet en un únic any.
 • Actuar a les caves de propietat municipal que hi ha a l’Parc Natural de la Font Roja per evitar que aquest patrimoni perda su valor actual
 • Ampliació del carril bici a la ciutat
 • Realitzar una campanya ciutadana per fomentar lus de la bicicleta a la ciutat i, especialment, del carril bici
 • Ampliar els voreres en Gongora, al tram entre el carrer Entença il’Alameda, i deixar només dos carrils de Baixada, una amb dirección cap al pont de la Petxina i un altre cap al centri eliminant l’aparcament que hi ha al tram entre Entença i el carrer Cid, podent substituir-se aquest per Aparcaments en bateria al carrer Joan Valls, al tram entre l’Alameda i el carrer Entença i deixar només un carril de pujada en aquest tram, ja que la circulació és escassa.
 • Il·luminar tota la via verda que transcorre des Batoi Fins al Poliesportiu, inclòs un túnel que és bastant llarg i no està il·luminat, ha que s’a convertit en un carrer més de la ciutat per la quantitat de ciutadans que la utilitzen , és una llàstima que a l’hivern a partir de les sis practicament no s’utilitza ial’estiu también s’utilitzaria de nit amb el bon temps. És podria Instal·lar 1 llum tènue que segueixi respectuosa amb el medi ambient.
 • Repoblar el vessant del Carrer Donya Amalia amb arbres autòctons per: millorar la sustentació del vessant, desplaçar a males herbes i rostolls (perill d’incendi), millorar l’estètica i visió de la zona alta des de l’Centro (Zona Cervantes), atreure a aus, involucrar nens i grans en tasques de millora i conservació del medi ambient.
 • Reduir la il·luminació del Pont Fernando Reig i la contaminació lumínica produïda per les torres d’il·luminació que hi ha a banda i banda, ja sigui mitjançant l’apagat programat, la reducció de làmpades en ús, etc. La il·luminació actual del pont és excessiva fins al punt que a la nit la seva il·luminació enlluerna i fins i tot il·lumina l’interior d’habitatges situats a molta distància.
 • Arranjament voreres carrer José Ribera Montes (les de la part de la Colònia d’Aviació)
 • És una demanda que estem fent els veïns de la zona des de fa moltíssims anys. Fa anys, en el projecte del Bulevard que s’anava a fer allà en els anys 1990, que a propòsit era preciós i que pensava en les persones, s’establien dues zones verdes a la zona de la via per complir els desitjos dels veïns i la absència total d’aquest tipus de zones al Barri de l’Eixample. Crec que ens podem beneficiar tota la ciutadania.
 • Condicionar la plaça d’Al-araq, fer un parc o al Mmnys esfaltarla, perque a l’hivern amb la pluja i l’aire s’alça tota la pols i a els que vivim o treballem al voltant tenim tots els dies tot ple de terra. “
 • Reurbanitzar el carrer Gabriel Miró (ampliar voreres,, posa’t arbrat, asfaltar …) perque ara quedarà entre Entença i la vagua, un tros de carrer en Molt mals condiciones.
 • Reordenar el tràfic de la rotonda de Gonçal Cantó. Si el carrer Salvador Allende anara a sentit contrari i el carrer Isabel II fora de doble sentit, hi hauría més fluidesa al tràfic de Santa Rosa.
 • Fer l’Avinguda País Valencià de doble sentit des de l’carrer Alacant fins al carrer Rogobert Albors. L’avinguda no et tant de trànsit i, aixi, podria simplificar-se l’accessibilitat al centri des de l’carrer alacant, sense haver de donar tota la volta als ponts.
 • Habilitar sistemes de recompensa directa per reciclar.
 • Major servei de manteniment de parcs i jardins, ja que en l’actualitat brillen per la seva absència.
 • Sol·licitem s’habiliti la Policia de Barri, amb prou feines es veu a la policia pels barri. o que es creï un servei de vigilància pels barris com antigament ho feien els serenos.
 • Fa falta que és port a cap una eradicació absoluta de l’arbre invasor Ailant (pudeguera), de tots els nostres barrancs, solars, camins, escletxes, etc.
 • Jo només demane, més civisme, a els ciutadans. Menys voreres brutes, més allumbrat … i etc. Netejar els boscos de les nostres serres, ja que des de la darrera nevada hi ha molts arbres que estan caiguts i secs. això és un perill per prevenir incendis.
 • Millores a la Plaça de la Uxola (Enric Valor). Actualment és una plaça freda, amb molt ciment i amb unes zones verdes escasses que necessiten flors o arbustos que l’embelleixin.
 • Com és va fer Evident durante tot el temps que el pont de Fernando Reig va estar tallat al trànsit, la zona de la Beniata, Oliver i Carrers adjacents, pateix 01:00 manca de traçats alternatius, per tant pense que és el moment de crear un vial que unisca el carrer Alacant (La Beniata) amb els carrers de Isabel II o Maria Ràfols.
 • Il·luminació dels tunels de la via verda des de l’poliesportiu cap a Xixona. Aquestos tunels són molt llargs i és fa molt complicat travessar-les sense 01:00 bona llanterna.
 • Connexió peatonal segura entre Alcoi i Barxell-Baradello-El Sergent
 • Remodelació de la zona d’aparcament c / Mestre J.Ribera Montes, 35 fins al túnel. Aquesta habilitació es deu a la confusió dels vianants ja que baixen de la vorera i impedeixen aparcar als vehicles marxa enrere.
  La proposta per habilitar aquesta zona consisteix en:
  1. Eliminar la vorera actual i traslladar-la pintada, sense obra, a la part interior com al carrer escultor persejo 2-6.
  2. Posar la zona d’aparcament en bateria entre la nova zona per a vianants i els carrils.
  3. Estendre tota aquesta remodelació des de la porta de la colònia d’aviació fins a gairebé l’entrada del túnel.
  Aquesta nova remodelació és igual que la que s’ha realitzat al c / Escultor persejo num 2-6. És una actuació necessària per a totes.
 • Redacció d’un Pla Director per a la rehabilitació del abundant i ric patrimoni industrial alcoià tant de titularitat pública com privada. La millor manera de frenar el seu deteriorament (i desaparició) és mitjançant la seva reutilització amb nous usos, són espais que es mereixen una nova vida i que contribuirien a la dinamització econòmica de la ciutat.
 • Reurbanització dels carrers que envolten el CADA (plataforma única i més espai per al vianant). És tal la quantiat estudiants que transitin pels carrers propers a la Universitat que moltes voltes només a els queda anar per la calçada a causa d’l’estretor de les voreres, per tant la proposta és la següent: Eliminar la Circulació als Carrers Bartolome J Gallardo (des de la Casa Verda Fins a l’EPSA), aixi com en Joan Cantó, (fins a l’Coservatori) i que els vianants puguen circular per un carrer de Vianants, al’estil del que és va a fer al carrer Sant Jaume, i canviant el sentit de la circulació al carrer Diego Fernando Montañés des d’Hisenda fins a Joan Cantó perque a els vehicles puguen licitar per aquest carrer des del carrer Rigoberto Albors fins per baixar per Joan Cantó, i eliminant l’aparcament a Joan Cantó.
 • Canviar els proteccions que hi ha entre vorera i Calçada de Tots els ponts de la ciutat i posar-les igual que a els del pont de Sant Jordi
 • La majoria d parcs d’Alcoi estan en un estat lamentable. Caldria reparar a els desperfectes, esborrar grafits, tallar la gespa i podar arbres, reposar llums furtades, fer funcionar fonts i surtidors, etc.
  Anys enrere alcoi era conegut pèls seus meravellosos parcs. És vergonyós que avui en dia estiguen en eixa situaciò, especialmemt a els de la zona nord. “
 • Una passarel.la de vianants des d’Isabel la Catolica, fins carrer Sant Jaume
 • Construir un aeroport a Alcoi
 • Neteja d’arbres i jardins de tot el parc Cantagallet
 • Mapeig d’espais d’oportunitat (edificis abandonats, ruïnes industrials, solars). La idea seria visibilitzar les oportunitats existents a tot Alcoi, elaborant un complet mapejat on-line dels solars vacants i edificis en desús amb l’objectiu de captar l’atenció de possibles inversors interessats a aprofitar aquests espais que poden tenir una nova vida i dinamitzar econòmicament el municipi. Aquesta plataforma podria contenir informació molt interessant com la titularitat, la classificació del sòl, les possibilitats d’ús o a qui adreçar-se per obtenir més informació. També es podrien marcar cada espai a peu de carrer amb aquesta mateixa informació.
 • Reurbanització del carrer Sant Josep (plataforma única i més espai per al vianant).
 • Esfaltar els carrers del centre, les llambordes no són còmodes, són irregulars per als vianants i produeixen molt més soroll, sobretot els autobuses.Si vius a S.Nicolas no pots no sentir la TV.
 • Habilitar zones d’aparcament exclusiu per a motocicletes i ciclomotors al centre urbà per incentivar l’ús d’aquest tipus de vehicles en substitució de l’ús de turismes.
 • S’evitaria en part el problema d’estacionament al centre urbà i l’ocupació per part de les motocicletes de les voreres i espais de vianants.
 • Bon dia, la meva proposta és en relació al carrer Mestre Espí, es tracta d’un carrer amb molta circulació i les voreres no tenen el mínim d’amplada legal i que permeti que els vianants puguin circular amb normalitat. Proposo donar-li més amplada a les mateixes per seguretat dels ciutadans. Una altra idea seria canviar el sentit del trànsit de la zona, per exemple el carrer Mestre Espí de pujada i una altra anterior de baixada (carrer Agres per exemple) i s’evitaria el col·lapse d’aquest carrer i la seva perillositat.
 • Ja que han tret l’aparcament del carrer Entença i van habilitar un pàrquing al carrer Cid i veient que serveix de molt, podria mantenir aquest pàrquing públic per sempre
 • Habilitar zones de gossos a la zona alta d’Alcoi, ja que és l’única que no disposa d’espais habilitats per a això malgrat comptar amb el parc més gran de la ciutat (Cantagallet)
 • Crear un espai per a gossos al camí. Es necessita un lloc on poder anar sense risc.
 • Les condiciones de l’clavegueram del Barranc de Trencacaps, a l’tram del carrer Montcabrer, són nefastes i impròpies d’un país del primer món. El insuportable olor, mescla dels productes industrials i desfetes humanes, afecta Tant a la via verda com a barri de Batoi, especialment els carrers de Montcabrer i Alberri, maxime a primera i última hora de la jornada laboral. És un problema que tenim i reclamem des de fa decades sense ser escoltats. Problema agreujat des de l’Trasllat de la fàbrica ‘el Serpis’, en un Exercici d’incompetència municipal a l’permetre la construcció de tamany Teixit industrial en una zona que no te una infraestructura adequada. Duem decades demanant ajuda per un problema urgent.
 • És molt necessari Fer un plan per a que la zona alta damunt de la Glorieta, aixi com Sant Francesc i els carrers de pròxims recuperin els cases que són la nostra història is’omplin de Comerços i petites empresses que podríen acollir als estudiants que omplin la politècnica.
 • Per a començar, fer de la zona un lloc habitable. Jo visc a Sant Nicolauet i cada dia fa més per viure, tant per l’estat de les cases com per la gent que els habita. Hi ha d’apostar per Millorar els carrers de que fan història i Voler que la gent vinga.
 • Reparar i pavimentar la carretera de Sant Antoni entre Ermita i la rotonda d’l’autovia (Baixada dirección Carrasqueta).
 • Dotació d’incentius per Obrir negocios al centri de la ciutat, Ajudes a lloguer al centre de la ciutat,
 • Incentius per a la reparació i / o consolidació dels edificis restaurats del centre de la ciutat.
 • A causa que al carrer Isabel la Catòlica no baixen tants cotxes com perque hagin dos Carrils i que a els cotxes Aparcats a bateria en arrencar a els motors fan Fora tota su contaminació directament a la vorera perque segueixen Els vianants a els que respirin aquests fums, i ja que és un carrer Molt transitat per alumnes d’Horta Major i Andreu Sempere, és podria modificar l’aparcament perque segueixi en cordó als dos costats, ampliant els voreres i deixant nomes un carril de Baixada Fins al carrer Cid, deixat 2 Carrils de Cid al’Alameda, eliminant ací a els aparacaments d’un costat.
 • Per poder facilitar la Circulació de bicicletes i también patinets, a molts Carrers com ara el carrer Perú, Pintor Cabrera, Cid, Murillo, Lus Braille, Cronista Jordà, Ausiàs March, Terrassa, etc, Carrers Tots d’una direcció mb un vehicle no olla Avancar a una bicicleta perque no hi ha espai encara que ho intentin, i com passa a Altres Ciutats és podria pintar a l’centri de la Calçada en roig un carril bici, id’aquesta manera dissuadir al’automobilista que és posa nerviós al ver Davant del su cotxe una bicicleta i potser también un Patinet
 • Il·luminar el túnel del Preventori, un tunel en corba que quan estàs dins de i sobretot Quan circulis a peu o en bici, i de sobte sense ver el qual s’acosta sents el soroll d’un motor, t’emportes 1 ensurt que et paralitza o et fa perdre l’equilibri si circulis amb bicicleta, i tampoc estarí de mes posar dos espills per ver el qual se’t caura al damunt
 • El barri de la Sang té un premi FAD d’arquitectura. Després d’anys d’sistemàtic abandonament de les diferents administracions està infestat de pintades i grafits de tipus vandàlic, entre d’altres desperfectes .. Proposo una neteja de pintades i reparació de desperfectes i la posada en valor d’aquesta peça arquitectònica.
 • Posar gespa, encara a els pipicans de la ciutat. Els gossos aixequen la terra que hi ha a córrer, a els entra a els ulls, se’ls queda a la pell entre el pell. A més, Quan plou és fan uns tolls enormes de fang que durin dies.
 • Posar porta de doble entrada als pipicans ..
 • En totes els ciutats on hi ha pipicans ,, existeix un sistema de prevenció de fugides. Són Dues ports d’entrada amb 1 espai entre elles. En el cas que algun gos obri una porta i un gos, dels quals hi ha solts, vulgui sortir corrent, a haver-hi una altra porta no olla fugir.
 • Proposo reestructurar el trànsit a l’Avinguda d’Andalusia i tornar-la a posar de doble direcció tal com estava abans de la construcció del carril bici. És una artèria principal que desvia molt de trànsit de l’avinguda la Hispanitat, una artèria principal ja de per si molt congestionada a causa del volum de vehicles i vianants que circulen per ella.
 • El doble sentit en L’Avinguda Andalusia agilitaria el trànsit a la zona nord on no oblidem es troba l’hospital. “
 • Crea una APP sobre RUTES RURALS i SENDES de la ZONA de L’ACOIÀ. Tindrà dues opcions: una dirigida al sector turístic i familiar i una altra dirigida a professionals i / o esportistes. Els continguts de l’App es podran buscar dins d’uns paràmetres predeterminats: es podrà escollir el tipus de ruta, durada, dificultat, tipus de via, tipus de paisatges, etc. Les rutes portaran marcadors per poder-se posicionar tant pels diferents ‘checkpoints’ (repartits pels paradors i zones de punt de control dispersats per la ruta), com per geolocalització. Des de la App es poden seguir les indicacions per completar la ruta, descobrir les meravelles del paisatge, pujar al núvol evolució i records, denunciar desperfectes. App participativa.
 • M’agradaria veure més pipicans i que s’inclouen uns quants menjadors I bevederos para los gossos I gats del carrer. Igual que és podríen instal·lar d’algunes cases refugi per cuant fa mal oratge o massa calor puguen protegir-se.
 • Un parc canina al parc Cantagallet, ja que a la zona alta no hi ha res per poder deixar anar als nostres gossos i que estiguin segurs
 • Dur a terme projectes de sensibilització sobre l’ús dels nostres parcs publics. Amb l’objectiu de fomentar su ús respectant al màxim l’entorn.
 • Incloure Campanyes de replantació i cura de la vegetació, aixi com de neteja, de fent partícips ALS Ciutadans.
 • Promoure activitats a l’aire lliure de fent Ús de les zones verdes, com ioga, Acrobàcies, pícnic …
 • Tractament de l’aigua de la piscina del C.D.M. Eduardo Latorre amb raigs ultraviolat i/o ozó. Per evitar la gran quantitat de clor utilitzada actualment, perjudicial per a la pell i els ulls sobretot en els nens, així com per la gran quantitat de subproductes que genera el clor .. D’aquesta manera es podria reduir la quantitat de clor utilitzada al mínim legal imprescindible, reduint el seu impacte sobre els usuaris.
 • Confecció d’un anell ciclista a la ciutat que estiga conectat amb eixides cap a Cocentaina, Banyeres i Alacant, i con los carrils bicis que hi ha actualment i que podria tindre diverses tipologies, Be a un costat de la calçada, o un carril compartit amb vehicles pero senyalitzat
 • Plantació d’arbres en el primer tram de la via verda.
 • Atès que el tram entre Batoi i el primer túnel s’ha convertit en un desert per no tenir cap ombra, la plantació de dues fileres d’arbres en els marges, una a cada costat, solucionaria el problema. Suggeriria el pollancre com a espècie de creixement ràpid i fulla caduca, plançons barats i execució per estudiants en una festa escolar. Només es requeriria regar-los els primers anys des de la font municipal existent a la primera zona de descans, amb dues línies de goters.
 • La meua Proposta seria Baixar l’impost de l’IBI
 • Millora de imatge i conservació de les redones que donen accés a la ciutat d’Alcoi. Alcoi necessita donar una bona imatge quan algú entra al municipi.
 • Que torni la zona blava, és impossible aparcar al centre i l’eixample
 • Hi ha moltes zones a Alcoi que tenen el clavegueram cec i inservible: tapat per la brutícia i on creixen fins i tot plantes. Per això es produeixen inundacions quan arriben les pluges.
 • Millorar la cura dels jardins i parcs d’Alcoi amb tallers teòric pràctics remunerats per a aturats de llarga durada.

Cultura, Festes i Participació

 • Intentar fer un festival de música urbana (rap, Regge, musica en valencià ….) ja que avui en dia tots els joves escolten aquests tipus de música o semblant, en poblacions veïnes ja existeixen aquests tipus de festivals i triomfen, per això el proposo a la ciutat d’Alcoi ja que penso que aquesta ciutat té potencial i podria sortir molt millor.
 • Creació d’un espai / escenari alternatiu en els festes de moros i cristians d’Alcoi, per a realitzar Actuacions Artístiques i Musicals gestionades per els asociacions culturals d’Alcoi, i així oferir actuacions de grups locals i Nacionals, de fent així més atractives els nostres festes i crean’t 1 lloc d’encontre popular per a Tots els Ciutadans i visitans d’Alcoi.
 • Creació d’un espai ‘BEN FET’ a alcoi per a poder acollir esdeveniments culturals, i així recolçar a les Diverses asociacions culturals i Col.lectius del nostre poble a dessenvolupar Actuacions, concerts …. etc així com poder Rebre giris d’artistes Nacionals o internacionals a nostre poble.
 • Ajuts per incentivar l’obertura de negocis de tapes i pubs al centre.
 • Incentivar i promoure la zona del centre per crear una zona de Tardeo.
 • L’estiu a Alcoi sempre s’a caracteritzat per una cosa para los joves: calor, temps lliure i ‘Poc que fer’. Per aquest Motiu, un bona opció per a la nostra ciutat seria celebrar un festival de música al qual és promocionin a els grups de música de l’Alcoià així com l’respecte, la diversitat i la llengua valenciana.
 • Alcoi te talent, músics i paisatges Tant urbans com naturals impressionants: aprofitem-les! “
 • Actuació d’art urbà en el mur de l’carrer Sant Jaume, just Davant d’l’Esola d’Arts. Recuperació del mural de Raül Botella (Signat com Rabot) i Realització de nous mural a la resta del mur
 • Rehabilitació d’algun local o nau industrial de gran capacitat per a la creació d’un espai per a fer concerts, teatre, presentacions o qualsevol activitat cultural, ia mes a més aquest espai estiga dotat d’locals d’assatjos per a grups o ‘entitats quina finalitat segueixi la Difusió de cultura. Aquestes Associacions o grups podríen aportar a Alcoi a cambio de l’locals unes Actuacions culturals al servici de l’Ajuntament.
 • Creació d’un espai municipal de locals d’assaig totalment adaptats a les necessitats dels grups de música alcoians.
 • Col·locar la bandera del Regne d’Espanya més gran del món a la nostra ciutat, perquè Alcoi sigui referent nacional d’unitat, democràcia i pau.
 • Un concert municipal de Dàmaris Gelabert per a gaudir en família.
 • Millora de l’oferta cultural per a la gent jove especialment en els mesos d’estiu.
 • Que l’Ajuntament creï una Comissió d’Experts en heràldica per a que duguen a Terme la correcta el·laboració de l’Escut Heraldic Municipal, el qual està aprovat paper Consell Tècnic d’Heràldica i Vexil.lologia de la Generalitat Valenciana, però, heràldicament, és incorrecte.
 • Millorar/Actualitzar el registre en línia.
 • El Java és una tecnologia en desus, la meva experiència ha sigut molt negativa a l’hora d’intentar presentar a través del registre en línia i no va ser possible, per què vaig tindre que anar en persona.
 • FESTIVAL INTERCULTURAL 2018. Encontre de Col.lectius i individuals amb 2 Objectius:
  1- Participació i compromís social per la convivència pacífica a través de la coneixença mútua.
  2- Donar visibilitat a Propostes culturals que representin la diversitat de Bagages (història, llengua i identitats) dels residents a la ciutat d’Alcoi.
  Fases del projecte:
  1- Formació d’una Comissió organitzadora amb representació de Col.lectius i identitats socials diverses.
  2- El.laboració del programa d’activitats.
  3- Recerca de col.laboradors i Localització.
  4- Distribució de medis i voluntaris per a l’organització del festival a grups, per a cada activitat.
  5. ESPECIFICAR.
  Totes les activitats seran accessibles i amb interpretació en llengua de signes. Amb la Finalitat de dinamitzar i Fer mes inclusives els festes d’Alcoi i aprofitant la diversitat musical de l’juventut de la població propose habilitar un lloc de concerts al centri per a les vesprades / nits dels dies de l’entrada i de Sant Jordi per que dj del municipi pugen amenitzar amb varis estils (hip-hop, dance, electrònica …). D’aquesta forma és dóna un Servei mes a Totes aquelles persones que venen de Fora o que no pertanyen a cap filà.
 • Actualment els sals expositives i museus més moderns s’han adonat que la nostra societat exigeix ​​también 1 cambio en la perspectiva a la qual a els proposen els exposicions al públic. Ens referim als més menuts de la casa, ja que ells són el Nostre futur , i educar-les amb sensibilitat i cultura deu de ser un fet en si mateix. per Tant és Proposa destinar una part dels pressupostos participatius per a poder desenvolupar un projecte educatiu de calidad, on Tots els xiquets pugen visitar Totes els exposicions i Gaudir d ‘Una proposta didàctica adequada .. (la Llotja de Sant Jordi, la Casa de la Cultura i la Capella, CADA,) Parlem de 20 exposicions / any. Per a aquest projecte és podríen destinar per a Recursos Humans i Material didàctic uns 30.000 €.
 • Placa commemorativa o estàtua, en honor a l’insigne personatge popular ja mort “Chispa”
 • Que la figura de l’alcalde a la fira modernista sigui representada per un ciutadà que no formi part de la corporació municipal, per evitar que es converteixi en un cap de setmana de propaganda del partit de torn en l’ajuntament.
 • Cesion temporal de l’ajuntament de locals municipals, per a les filaes tancades per l’enderrocament del vessant del riu Bartxell fins a la seva reparació
 • Pintar algun banc de la ciutat amb els colors de la bandera nacional.
 • Que els nanos i gegants es celebrin en tots els barris d’Alcoi, i no solament en el centre.
 • Construir el museu del tèxtil paper i metal·lúrgia
 • És impossible gaudir d’un passeig agradable pels carrers d’Alcoi perquè vagis per on vagis estàs trepitjant caques i pipis de gossos (i persones), vòmits que porten al mateix lloc més d’una setmana, papers, llaunes, vidres … amb la ciutat tan bonica que tenim, la imatge que donem és de ciutat en decadència, i això no ho hauríem de permetre.
 • Construir un monument en record de les víctimes de les dictadures comunistes
 • Organitzar el primer congrés nacional de municipis per la unitat d’Espanya i contra el separatisme violent

Esports, Educació i Joventut

 • Creació d’una zona de boulder i escalada elemental.
 • Condicionar i dotar amb diferents punts de càrrega de telèfon i wifi.
 • Crec que estaria Molt bé que ambdues parts de la via verda estigueren asfaltades, almenys des de Batoi Fins al poliesportiu ja que és on més gent la utilitza. Tot per tal d’evitar la problemàtica actual bicis- Vianants, de fent que Tots circulàrem per la dreta.
 • Nova grada per al camp municipal del Collao a la part de Gol A, amb banys, cadires i accessibilitat per a tot el públic inclosa l’afició visitant.
 • Habilitación d’un vestuari per a mares i nadons menors de 3 anys al CEM Eduardo Latorre
 • Millores al Camp Municipal El Collao
 • A l’parterre hi ha una gran afluència de xiquets i no massa jocs per jugar-hi. Baix el meu punt de vista hi ha espai a les illes destinades a parc infantil per posar algun joc més, més que segueixi petit / individual.
  Al mateix temps, els voreres són molt amples, tal vegada una taula de taula o similar también podria cabre…
 • Que arreglin la piscina de santa rosa (les Paules), perquè és una piscina molt propera i gran per aquest barri. Gràcies.
 • És podríen promoure mes activitats, tallers, llocs on puguen acuidir la joventut de la nostra ciutat.
 • M’agradaria que es donés “una posada a punt ‘del parc de barres i material esportiu que hi ha a la via verda, després de passar el pont de les set llunes. El material que hi ha és de bona qualitat i ha aguantant el temps i l’ús, però el pas dels anys l’ha anat desgastant, així com les tanques de fusta que envolten el parc. En concret, el més urgent em semblen les barres, que es mouen bastant (estan bastant soltes de base) i que fins i tot podrien ser perilloses si no s’arreglen.
 • Piscina per a barri de Santa Rosa
 • Pla integral contra el gafiti (antiestètic, tag o firmes) que embruten parets de propietats privades o públiques. Algunes mesures podrien ser:
  1) Educació en col·legis del cost de neteja per a l’ajuntament / particulars, informar de les sancions i implementar un pla de sancions d’acord amb la realitat social dels infractors, com el canvi de sanció econòmica per hores de neteja.
  2) Implementar model d’aplicació progressiva de grafit-mural en places públiques (com en Isabel la Catòlica 36) que millori estèticament les places púbiques i tingui continguts culturals implicant l’escola d’art. Podria començar a la Uxola tapant els existents. .
  3) Creació unitat de neteja de grafits antiestètics de places públiques.
 • Seria interessant disposar d’una altra piscina climatitzada a la ciutat, actualment només tenim la de l’escorxador i jo com a usuari habitual veig que està tots els dies al màxim. Cada vegada són més els usuaris que les utilitzen principalment per millorar la salut.
 • Mas activitats infantils per als més petits de la casa
 • Campanya de conscienciació sobre la mobilitat sostenible a la ciutat.
 • Adesentar i netejar el túnel que comunica el final de la via per la part del carrer Perú am el carrer Carmen Vidal, i dotar-ho de llum per que gent i a els ciclistes que van per la via pugen utilitzar-ho, i en un futur formi part de la via verda.
 • Sol·licito l’ampliacion de les línies del ttansporte publicar .. Sol·licito l’ampliació del transport públic al poliesportiu durant tota la setmana a partir de la tarda per donar servei a totes les escoles i fomentar fomentar el transport públic a la gent jove i un bé per a tots sobretot per als pares que no han de dependre de pujar i baixar als fills tots els dies tres i quatre vegades a la setmana
 • Posar un camp de bàsquet al poliesportiu
 • Col.locar a la ciutat cistelles de bàsquet antivandàliques per a potenciar la pràctica de este esport entre la ciutadania. Repartides als barris i en múltiples espais. És olla buscar l’Assessorament dels clubs Federats d’Alcoi.
 • Necesitat de fermen 1 pavelló esportiu público dins de l’casc urbà per a la pràctica de l’esport, Especialment del bàsquet, Davant la carència d’aquests tipo de dotacions. Hi ha xiquets i xiquetes de la ciutat que no practiquin esport per els Dificultats d’accedir al poliesportiu i la impossibilitat de les familias d’apropar-les.
 • Reajust de les línies urbanes de transport público per a accedir al poliesportiu, no Sols el cap de setmana, también la resta de dies. Una ciutat que a posta per l’esport no olla continuar tenint els dotacions allunyades del casc urbà sense cap tipo de solució per a l’accés i la mobilitat
 • La proposta que us present és la de l’aproximació del bàsquet a la població alcoiana. La creació d’un pavelló público al casc urbá facilitaria i potenciaria la pràctica d’aquest esport entre Conselleria.
  La creació d’canxes de bàsquet ben preparades a la zona urbana d’Alcoi és la meua Proposta para los Presupostos participatius 2019. La creació d’aquests espais esportius permetria a tot a els que vulgueren practicar el bàsquet, fer-ho sense necessitat de Demanar permisos a Institucions privades o sense planejar-ho amb antelació. Amb tot açò, és normalitzaria i potenciaria aquest esport que tant de nivell te a la nostra ciutat i tant oblidat és troba.
 • A la zona nord no hi cap pista o zona habilitada per a jugar a bàsquet, a l’antic Miguel Hernàndez hi han unes pistes que estan abandonades a no és podria habilitar per a jugar o entrenar.
 • Col·locació de webcams en els patis dels centres escolars per a la prevenció de l’assetjament escolar (podent accedir els pares i docents del centre mitjançant usuari i contrasenya específic), o personal especialitzat per a la prevenció i eliminació de l’assetjament escolar, fent rondes pels patis, que se sentin acompanyats i protegits, que no estan sols.
 • Personal de suport especialitzat per als patis de les escoles, que s’encarreguin de la prevenció de l’assetjament escolar, fent rondes pels patis i aportant seguretat als alumnes dels centres i prestant el seu suport en els casos detectats.
 • Fer una linia regular d’autobus al Poliesportiu Tots els dies de la setmana
 • Es tracta d’un App per desenvolupar les capacitats curriculars i personals dels nens amb TDAH, que és un trastorn que es caracteritza pel dèficit de concentració, impulsivitat i / o excés d’hiperactivitat per a l’edat del nen i necessiten una metodologia específica d’ensenyament . L’App disposarà d’unes eines específiques per ajudar-los en el seu dia a dia, com la creació d’un avatar. Ens centrem en nens amb edats compreses entre 3 i 5 anys per poder crear una metodologia de treball i una organització de les tasques, aconseguint així desenvolupar uns fonaments sòlids per a la seva formació amb el mètode ‘e-learning’. Aquesta App estaria destinada per a escoles i llars d’infants públiques així com a les mares i pares.
 • Demano servei d’autobús al poliesportiu Francisco Laporta a les tardes, per cobrir les necessitats de tota la gent que pujo a entrenar ha dit poliesportiu, ja que les distàncies entre els diferents barris d’Alcoi i el Poliesportiu són bastant considerables.
 • Instal·lar canastes de bàsquet en Diferents espais de la ciutat, adaptant el sol perque es pugna jugar. Tal com han dit que van a Fer a la zona del Camí, fer-ho en Altres espais.
 • Introduir campionats de 3×3 de bàsquet dins de l’festivals de Cultura Urbana, ha que a part de l’Skate l’Street Basket también és un esport urbà, no tot són monopatins o work out.
 • Ja que l’any pasat és va acceptar portar la gespa d’una pista de Caramanxel. (I encara no s’a fet). Adequar l’altra pista de l’poliesportiu de Caramanxel, de manera que no quedi cap de gespa artificial, cosa que està prohibida a Reglament de futbol sala, que és precisament l’Esport que es practica aquí. Amb el cambio i Pintant els línies también és podríen jugar Partits d’hambol, volei o bàsquet, amb gespa tot açò és impossible.
 • Línia d’autobús regular del poliesportiu Francisco Laporta. Activa totes les tardes i caps de setmana per permetre pujar al poli en transport públic.
 • Repetir el festival urban Skills que ha estat un èxit aquest any.
 • M’agradaria que al barri de santa Rosa, posessin un lloc per a estudis i activitats com el Orosia silvestre, doncs des santa Rosa ens agafa molt lluny a les persones que no conduïm.
 • Reutilitzar un dels edificis ‘antics’ i relativament cèntrics de la població (CADA, Escola Industrial del Viaducte, antic col·legi de les Paules …) si pot ser amb una sala d’actes o teatre propi, per crear el Conservatori SUPERIOR de Dansa , augmentant els estudis actuals d’aquesta disciplina i preferentment sent que l’edifici aquest el més pròxim possible a l’actual Conservatori de Música per tal de mantenir la seva vinculació.
 • Instal·lar llocs permanents a les portes dels salons de joc per informar dels perills de la ludopatia, l’alcoholisme i altres addiccions i que informi d’ofertes d’ocupació i reinserció social.

Polítiques Socials, 3ª Edat I Salut Publica

 • Realitzar un pla per a la prevenció de suïcidis a la ciutat d’Alcoi especialment en els instituts i la universitat.
 • M’agradaria que el nostre hospital público és feren remodelacions de les seus espais, tant a les plantes de l’hospital com a tot el recinte, ha que moltes de les plantes estan els rajoles mig soltes, els parets estan en mal estat, etc. Ja que el personal que estiga alli be per fer-se proves, ingressat o Acompanyant a algun familiar o demés que puguen estar en unes condiciones optimes i al seu voltant también.
 • Classes gratuites per a persones majors i jovens. Aquestes classes podin Ajudar a Millorar la nutrició de la gent. Hi ha persones majors que no tinença Coneixements de cuina i podríen Començar a Cuinar. Per Altra part hi ha pocs jovens que sapien Cuinar i podria ser una oportunitat per aprendre. A més ajuntar Tant a jovens com a majors en una aula taller podria ser Molt interessant per a saber conviure en Diferents persones.
 • Alcoi necessita de places per a la gent gran en residències, pel que demanem la construcció de residències per a la 3ª edat.
 • Posar en condicions les voreres que envolten a DOMUSVI (abans Novaire) per fer-les accessibles a les persones que van en cadires de rodes carrers Salvador Allende i Nofre Jordà
 • Desratització a gran escala a l’alcantarillat i barrancs de tota la ciutat. De manera que pugna minvar significativament aquest problema a llarg termini.
 • Implementar a Alcoi el programa de l’OMS ‘Ciutats saludables’. Una ciutat saludable és aquella que dóna alta Prioritat a la salut en Totes els Actuacions. Més informació a: recs.es (Xarxa de Espanyola de Ciutats Saludables)
 • Crear llocs de treball a temps parcial combinats amb formació obligatòria per a les persones que reben habitatges socials i un altre tipus d’ajudes per a fomentar la seva reinserció social a curt i mig termini.
 • Crear un fòrum tècnic perquè jubilats dels sectors tèxtil, paperer i metallmecànic puguin compartir els seus coneixements i experiències amb persones que actualment treballen en aquests sectors i evitar la desaparició de saber fer.
 • Eradicar els coloms.

Equipaments municipals

 • Habilitar els llums de les muralles d’Alcoi.
 • Arreglar la part de dalt del parc Cantagallet (la piscina) ja que el barri del cami no té piscina i la part de dalt del parc aquesta sense llum i abandonat, a la gent del barri li encanta aquest parc i per a gent com jo que ens hem criat jugant al ens fa pena veure-ho com aquesta.
 • Arreglar les pistes de futbol i bàsquet del cami (al centre de majors). La gespa del camp de futbol aquesta aixecat i la pista de bàsquet aquesta a trossets literalment.
 • Alcoi disposa de teatres, que alberguen obres i concerts, també sales d’exposicions; No obstant això no disposa d’un sala per a albergar esdeveniments de caràcter audiovisual o cinematogràfic en condicions. La projeccions de cinema a la sala de la cultura són totalment deficients. I l’oferta cinematogràfica és merament comercial als Cinemes d’Alzamora.
 • La meva proposta passaria per la “Adequació d’un espai (Ex, Teatre Principal) per a albergar projeccions cinematogràfiques en qualitat 4K (projector, pantalla …), així com una Programació anual de pel·lícules amb interès artístic i cultural.”. L’oferta cinematogràfica en el seu vessant cultural, independent i didàctica a Alcoi és inexistent.
 • Fer un espai verd a la zona de l’ecoparc i posar horts ecologics.
 • Alcoi sempre ha sigut 1 ciutat de cultura i diversitat. Crec que ara és el Moment de demostrar-ho, i què Millor manera que Recuperant 1 colos alcoià que duu massa anys dormit. Em referisc ni més ni Menys que l’Cinema Goya.
 • La Proposta és senzilla: cultura, treball i multifuncionalitat. AQUEST edifici passaria a mans de l’Ajuntament lo qual s’encarregaria de crear un cinema públic (cultura) a un bon preu al qual és projectarien pel·licules de diversa índole però no comercials per tal de no competir amb el cinema ja existent. És tractaria sobre d’un Negoci público, amb empleament públic (treball) i que si conserva l’Seua estructura de teatre podria emprar-se per a diversos actes com recitals. concerts, premis, etc. (Multifuncionalitat).
 • Instalació de l’antena de telefonia mòbil per a donar cobertura a les urbanitazacions (Montesol, Barxell, Sergent, Baradello)
 • Incorporar llums al túnel del carrer enginyer Vilaplana amb el carrer Llençols
 • Una d’elles seria una piscina al barri santa rosa o Fer 1 va acordar amb el col-legi els Paules. Per Altra part, seria genial habilitar una zona d’rostida orientada a un ambient familiar (colònia d’aviació).
 • Estaria Molt bé que s’acondicionára el tram que va des de Germaine de Cappucini Fins al carrer filà Verds, que hi haguera 1 vorera com calç, donat que, en altre costat no en hi ha i que és reguli el tema de l’aparcament doncs, si vas a peu, tens que anar fen un “eslàlom ‘ja que està plé de vehícles que destorben el pàs.
 • Aplicar un tractament de sorrejat a les relliscoses voreres del centre de la ciutat perquè es pugui caminar sobre elles amb seguretat quan estan mullades
 • Regular el trànsit de la plaça d’Espanya de manera que sigui com una rotonda, on tingui prioritat els vehicles que circulen per ella, per evitar embussos.
 • Fa uns anys va sortir una proposta votada per la ciutadania per al tractament antilliscant d’algunes voreres del centre d’Alcoi i del carrer Isabel la Catòlica.
 • El canvi del paviment d’alguns trossos del carrer Sant Llorenç es va dur tot el pressupost del projecte, quedant el carrer Isabel la Catòlica FORA per falta de pressupost suficient.
 • Els sol·licito que tinguin a bé votar aquesta proposta que afecta tots els vianants de passin per aquest carrer.
 • Netejar totes els pintades de l’exterior del recinte de l’col·legi del Romeral, com ports d’accés d’infantil, primària entre Altres AIXÍ com a els de la resta d’instal.lacions del parc (pistes, voltans estany ….) i afegir un tractament anti pintades per a un mijor Manteniment futur.
 • Vist que aquest any les piscines municipals han tingut mes afluència de gent, en aquest cas, a la municipal, seria interesente adequar alguna zona per posar mes taules i cadires.
 • Reparar els wc femenins. moltes de les portes tot just tanquen bé.
 • Netejar Totes els pintades de l’exterior del recinte de l’col.legi del Romeral, com ports d’accés d’infantil, primària entre altres així com a els de la resta d’instal.lacions del parc (pistes, voltans estany ….) i afegir un tractament anti pintades per a un mijor manteniment futur.
 • Instal·lar l’antena de telefonia mòbil per a donar cobertura a les urbanitazcions del Baradell, Montesol i El Sargent
 • Disposar d’una zona d’Educació viària, com la que hi ha a les aules verdes, disponible per a tota la població, amb els seus horaris, personal corresponent, equipament adequat, i així poder facilitar l’accés a la formació vial i ampliar la diversitat d’activitats per a xiquets i joves.
 • Equipar l’Associació de Veïns Santa Rosa La Mistera d’algun sistema de calefacció o refrigeració, ja que no es disposa de finestres en les que es pugui renovar l’aire. Per poder realitzar millor les activitats.
 • La meva Proposta és que s’obriga 1 picina municipal a l’barri de Santa Rosa, tenin en compte Quant que la de l’colegui de les Paules aquesta totalment abandonada, o be la de la Colònia de Aviació, és una vergonya que el barri no tingui piscina, i que tingam que utilitzar la mes fotos de que és Batoi, que ademes és molt petita per abastar gent dels dos barris, ho he vist amb el meus propis ulls aquest estiu, un remodelacio de la de les Paules seria el idòni, ha sigut la picina de sempre, esperi ho tingui el ajuntament a els seus pensaments, ara que venen eleccions i esteu a tutti plein amb tot, tingau en compte quant aço tambe, que per a nosaltres és important prr passar un estiu mes agradable!
 • una Piscina d’estiu per a El barri de Santa Rosa,
 • Caldria augmentar l’enllumenat especial de festes de Sant Jordi i de Nadal, al carrer Gonçal Barrachina, que a hores d’ara, acaba a l’encreuament amb el carrer
  Casablanca.
 • Actuació integral al carrer Gabriel Miró. Pavimentació del costat dels nombres parells (zona del mur de Carbonell). Millora de la seguretat per als vianants i / o ampliació de les voreres en la mesura del possible, al costat dels números senars que van des de la Vaguada al Carrer Sant Lluís Bertran.
 • Restauració, posada en valor i il·luminació ornamental dels dos frescs / murals existents a l’entrada des de la plaça d’Espanya del passatge de Sant Agustí que condueix a la plaça de Dins.
  incrementar els carrils bici per poder accedir a més llocs de la ciutat.
 • Moltes gràcies per facilitar als ciutadans la proposta d’idees per millorar la ciutat segons el que considerem d’interès.
 • La meva proposta és donar ús a un espai molt gran i que actualment està en desús a la zona del Camí.
 • Em refereixo a les fàbriques a abandonades entre les carrer Verge Dels Lliris i El Camí. Actualment crec que només estan actives les fàbriques de Tutto Piccolo
 • La resta de tot aquest enorme solar està en ruïnes, ple de runa i escombraries.
 • Hi ha lloc suficient per fer del Camí un barri infinitament més atractiu.
 • Proposo que es construeixi un pàrquing per millorar el tediós tema de l’aparcament en aquesta zona. Un parc infantil. Un pipi can (tipus el del carrer Sant Joan) i piscina municipal.
  Gràcies. “
 • Instal·lació d’un ascensor urbà a la zona del pont de Cervantes per a accedir als la zona verda del riu. D’aquesta forma és milloraria su accessibilitat i l’afluència de gent. Podríen a més Instal·lar-se’n diversos en un futur a la zona del pont de Sant Jordi, zona del museu Explora, etc.
 • Actuacion i Solució urgent sobre el carrer Cid, és l’escombriaire d’Alameda i Entença, és el carrer amb més contenidors d’Alcoi amb tot el que comporta, és el WC d’Alameda i Entença on tots van a passejar els seus gossos i la majoria no recullen les deposicions dels animals, ja que allà no els veu ningú … Tremendament fastigós, tots els portals i façanes brutes de rovell i ningú pren mesures sobre aquest carrer de ‘segona categoria’.
 • Potser no procedeix aquest apartat però si reivindicar ja que per als veïns que vivim aquí és un suplici diari bregar amb gossos, caques, amos mal educats, escombraries per totes les voreres, indigents remenant contenidors, olors …. L’asfaltat ple de sots, quan plou és impossible caminar per “
 • Adequació dels guals de les carreteres de la ciutat a les especificacions que marca el BOE núm. 261, de 29 d’octubre de 2008, ja que la majoria dels instal·lades, no compleixen la normativa i posen en desgast prematur, parts del vehicle com amortidors, rodes … i fins i tot la seguretat dels vianants en cas de frenada brusca per la sobreelevació fora de reglament que aquests tenen. Com a segona opció per complir amb la velocitat establerta dins de la ciutat, hi ha també altres opcions com els guals intel·ligents.
 • Pista gran, plana i totalmet llisa i sense rugositats (com la del poli) per poder patinar en patins de quads (tradicionals de 4 rodes) o de línia a Santa Rosa. A l’Parc del Romeral hi ha una pista de bàsquet que podria haver servit también per patinar pero és tant rugosa i plena de clots que, o aquesta plena de Xarcos si plou o de pedretes, fulles i sorra, els quals fan que con los patins no gaudeixis gens ja que estàs pendent de no enxampar-ne alguna amb els rodes i Caure. No és podria arreglar o Millorar l’Paviment ?? Això del a els ‘gronxadors’ als parcs aquesta Molt bé però la gent més gran también ens agrada poder gaudir de l`esport envoltats de natura com podriem Fer en una pista multiusos llisa, plana i en condiciones a parc.
 • Una piscina municipal a la zona de Santa Rosa
 • Condicionar i equipar amb mobiliari urbà i jocs infantils a els parcs de l’Av. Carmen Vidal, Concretament a els 2 espais entre el nombre 9 i el pont de Rafael Terol.
 • Accessibilitat a Àgora, Regidoria d’Educació, i altres dependècies municipals que no la tinença.
 • N’hi han molts Carrers d’Alcoi en el qual els voreres són estretes ia mes estàn a els fanals Damunt d’elles .. aixó dificulta el trànsit de persones amb carrets, movilitat reduida, … a mes a mes de possibles accidents de xiquets Corrent i que no s’adonen conter dels fanals.
 • La meua proposta és posar a els fanals a l’aire penjades en els façanes dels edificis restaurats i deixar els voreres lliures per al que són, para los Vianants. Exemple de carrer on Podem trobar aquest problema: Casimiro Barello Morello.
 • A la zona del collao vivim moltes famílies joves amb nens. Ens agradaria que instal·lessin un parc infantil a aquesta zona per a nosaltres més accessible, ara que s’ha invertit en la nova rotonda d’Oliver i la zona està més decent. Per anar a la resta de parcs infantils hem de desplaçar-nos com a mínim 10 o 15 minuts caminant.
 • Transformar Alcoi a la Altea de les muntanyes, promovent, Ajudant i Posant facilitats per a que els comunidades de veïns o és Propietaris puguen pintar els fatxades de les cases de color blanc.
 • Capa asfàltica al carrer Music Gonçal Blanes des del nº22 al 30 C ja que el seu estat és lamentable. Encontrandose aquesta plena de sots.
 • Arreglar pati, escoleta EIMA ZN. Patis, revisar valls, ràfia, parets exteriors que hi ha lloses arrancades, i arreglar lloses arrancades del park.
 • Mu agradaria que urbanizasen la plaça Al-Azrrac, o almenys que la asfaltasen íntegrament.
 • Habilitació de l’antic cinema com a centre social.
 • Una biblioteca per al barri
 • Creació d’un parc infantil, situat a prop de l’escola infantil.
 • Condicionament del Racó Sant Bonaventura i Font del Quinzet i tram del camí de la Via Verda connexió amb la Font del Quinzet.
 • Piscina coberta.
 • Clavegueram del Serpis per donar solució al problema de les olors.
 • Adequació del Barranc de Trencacaps.
 • Asfaltat carrers Bèrnia, Puig Campana, Carrasqueta.
 • Canlización aigües del Xop.
 • Habilitar el parc de Batoi per a activitats culturals i lúdiques
 • La meva proposta és l’adequació del parc situat a l’avinguda Carmen Vidal. Més concretament, fer una ampliació a la part superior d’aquest en la qual es podria col·locar un sòl de seguretat i posar alguna porteria causa de la gran afluència de nens en aquest parc.
 • Adequació i manteniment del patrimoni històric de la zona de la llera del riu Riquer.
  -Eliminar la vegetació que tapa gran part del Portal de Riquer.
  -Reparar la llum ornamental tant de la Torre Na Valora, com del portal de Riquer i endreçar la zona.
  -Reparar la llum ornamental de la xemeneia de sota el pont de Maria Cristina.
  -Restaurar o estabilitzar les restes de muralla que van des del portal de Riquer fins al pontó de Sant Jaume.
  -Neteja del fons de l’estany que hi ha sota el pont de Sant Jordi.
 • El parc de la zona nord o parc d’Caramanxell necessita una renovació. A l’amfiteatre la zona de l’escenari és terra i forats, es podria cobrir. El que en el seu dia va ser un estany amb sortidors en funcionament és un autèntic abocador, si no es posa en funcionament estaria bé substituir-lo per una zona de jocs infantils de la qual aquest parc no té, (a El Romeral es va a aprovat una inversió de 200.000 en zones infantils). I en general tot el que al seu dia va ser gespa és ara fang i males herbes.
 • Proposo realitzar millores molt necessàries en una zona verda tan important a la nostra ciutat. ”
  El parc que està situat entre General Prieto i Escultor Ridaura, ‘El Parc’, té el que al seu dia va ser una font preciosa feta malbé i bruta des de fa temps. Proposo recuperar-lo i que llueixi tan bonic com el del Panterre.
 • A la Hispanitat, Zona Nord, els cotxes van a moltíssima velocitat, no paren en passos de vianants, hi hauria alguna pobilidad de controlar la zona i posar guals en els passos de vianants, són moltes les vegades que he vist possibles atropellaments, si us plau mes control ia l’estiu a les nits encara passen a mes velocitat. I la neteja d’Alcoi si us plau, hi ha molta gent incívica i amb pocs valors, de vegades sembla un femer passejar pels carrers d’Alcoi. Gràcies i salutacions.
 • El parc nou que hi ha a Cotes Baixes. Que es converteixi en un parc per a gossos.
  Facilitar un pas baix el pont de Maria Cristina unint L’Espai recreatiu de la Font del Moreno (pista de Santa Anna) amb el circuit biosalidable del riu Riquer, evitant AIXÍ tindre que donar la volta per Cervantes i Baixar per la Fàbrica a riu.
 • Reparar parc de la part posterior del carrer Cami 14/16/18 al costat del trinquet.
 • Posar zones d’ombra a els parcs infantils.
 • Condicionar i equipar els zones destinades a passetjar gossos: posar paperes, punts de llum … i mantindre-les amb els necessaries Mesures higièniques.
 • Parada d’autobús urbà a la zona alta de l’institut Andreu Sempere – Horta Major, concretament a l’alçada de la rotonda de l’escola Horta Major, C/ Font del Ronssinyol, per facilitar l’accés a familiars de veïns de la zona de Llometes (C/ Font del Rossinyol, C/ Periodico Ciutat, C/ Patin Alcodiam, C/ Caseta Mascarelles, C/ Font del Quinzet, Col·legi La Salle, Col·legi Horta Major, Institut Andreu Sempere. També facilita l’accés a alumnes de les escoles i institus situats en aquesta zona i es descongestionaria el trànsit a aquesta zona gràcies al transport públic
 • Crear una app perquè els ciutadans puguin indicar a la policia local punts de venda de drogues, presència de toxicòmans i altres incidències relatives a la seguretat ciutadana

Territori, Sostenibilitat i Medi Ambient

 • Rotonda Zona Nord: Facilitar la circulació de vehicles a l’encreuament dels carrers: Jordi de Sant Jordi, Filà Alcodians B i Filà Marraskech, per l’aglomeració de vehicles provinents del polígon de Cotes Baixes, Avinguda Hispanitat i C/ Jordi de Sant Jordi amb una rotonda milloraria el trànsit.
 • Ampliar els dies en què la línea 5 d’autobús urbà arriba al poliesportiu per tal de que els esportistes que utilitzen el servei del Francisco Laporta durant la setmana puguen accedir a ell sense la necessitat d’utilitzar el seu cotxe particular.
 • Les entrades d’Alcoi deurien ser l’espill de l’ànima de la ciutat millorant el seu físic i estètica urbana. Batoi ja ho ha aconseguit, projecte sé que hi ha molts, però tarden en arribar. Millorar els voltants estaria molt bé, ja que fins ara sols s’han fets uns xicotets empastres.
 • Reurbanització del C/ L’Escola: Amb aquest projecte s’afavoriria la mobilitat peatonal i podria dinamitzar comercialment un carrer amb molt d’encant que actualment té molt poc ús.
 • Reparació clots Avinguda Joan Gil-Albert: Asfaltar els clots que n’hi ha a tota l’Avinguda Joan Gil-Albert i pintar les línies del carrer.
 • Finalitzar el bulevard: Finalitzar el tram de La Salle fins el Collao.
 • Urbanitzar la plaça Al-Azraq: Urbanitzar completament la plaça d’Al-Azraq, en tota la part del tren fins el Col·legi José Arnauda, fer un parc o zona verda i a partir de la zona del Jutjat asfaltar fins la caserna per a fer aparcaments públics.
 • Més arbres a la plaça Enric Valor (Uixola).
 • Parada de bus urbà a la zona de les Llometes – C/ Font del Rossinyol, Connexió del bus urbà del barri de les Llometes amb la zona de Santa Rosa.
 • Carril bici i aparca-bicis en punts d’interés:
  Des del camp de futbol fins l’hospital i també des de la Rosaleda fins el Centre i el Parc de Cervantes. Aparca-bicis a centres públics.
 • Parada autobús urbà rotonda Col·legi Horta Major – C/ Font del Rossinyol: Són una majoria de veïns als que ens agradaria una parada d’autobús a la zona del C/ Font del Rossinyol al costat de la rotonda del Col·legi Horta Major. Facilitaria l’accés a persones sense cotxe i majors que es veuen impossibilitats a muntar la costera tan gran de l’institut.
 • Carril bici i aparca-bicis en punts d’interés: Per a facilitar l’accés a familiars i veïns de la zona de Llometes – Salle i els voltants que no disponen de vehicle propi.
 • Parada de bús urbà en zona Les Llometes C/ Font del Rossinyol: Connexió del bús urbà del barri de Les Llometes amb la zona de Santa Rosa.
 • Carril bici i aparca-bicis en punts de interés: Des del camp de futbol fins l’hospital i també des de la Rosaleda fins el Centre i Cervantes. Que unisca realment per a desplaçar-se per la ciutat i no haver d’utilitzar el vehicle. Aparca-bicis a llocs públics, gimnasos, centres de salut i altres per aparcar les bicis de manera segura.
 • Connexió dels barris amb carril bici: Creació d’una xarxa de carril bici que connecte Batoi-Santa Rosa-Eixample-Centre-Viaducte-Zona Nord que permitisca una mobilitat real a tota la ciutat en bicicleta.
 • Connexió en autobús de la zona de Les Llometes.
 • Millora de vials i zones d’aparcament
 • M’agradaria que s’asfaltara en la seua totalitat la plaça d’Al-Azraq. Així com una volta acaben les obres d’Entença, podrien asfaltar la continuació de la Avinguda Tirant lo Blanc i el pont de la Vaguada.
 • Rehabilitar c/ Doctor Guerau: El carrer Doctor Guerau, sobretot el principi del carrer, està per rehabilitar. Les voreres amb les rajoles soltes i trencades i la calçada amb desnivells que provoquen que quan plou es creen uns cúmuls d’aigua que fan que cada vegada que passa un cotxe arruixen.
 • Neteja de carrer: A nivell neteja dels carrers, arruixar hauria de ser proporcional a tots els carrers. No pot ser que alguns carrers es netejen tots els dies i altres no es netejen mai a nivell arruixar amb aigua. Exemple: el Camí s’arruixa diversos dies a la setmana i Doctor Guerau Mai
 • Substituir la il·luminació de la via pública per LEDs, més barats i eficaços energèticament.
 • Reparació dels carrers del centre.
 • Regeneració barri El Partidor: Partida pressupostària per enllestir i desenvolupar una proposta concreta i completa per regenerar integralment el barri, realitzant un ampli diagnòstic del mateix amb la finalitat d’abordar el seu futur de manera global, fomentar i impulsar la seua revitalització amb actuacions que primen i afavorisquen l’establiment de noves vivendes familiars, la implantació de nous negocis adequat a l’escal·la del barri, a més d’espais culturals i socials els quals, donada la proximitat de la universitat, serà una zona idònia per atraure universitaris, població jove i emprenedors.

Cultura, Festes i Participació

 • Per tal de seguir celebrant el festival cultural Moniàtic, que se celebra de forma altruista sense cap intenció de que siga un negoci. Per poder fer-lo créixer i donar un salt qualitatiu amb noves propostes artístiques i fer-lo arribar a un major públic. El que es demana és que es tinguen en compte les despeses de gestió, tècniques i dels artistes a l’hora de quantificar i pressupostar la idea.
 • Museu permanent de maquinaria i utillatge industrial: A raó de la Fira Modernista i després de visitar la mostra de maquinaria i utillatge tèxtil a l’EPSA em pregunte si no seria una bona idea la de gaudir d’un espai on es veja reflectida la vida industrial passada.
 • Ampliació del Museu Camil Vicedo: Passege moltes vegades per Alcoi i em dóna fàstic vore com està ple d’enderrocaments. El museu s’eixamplaria i peces que romanen al celler vorien la llum si tota la mançana es fera un edifici conservant l’arquitectura de l’antiga Casa Consistorial.
 • Recuperació histórica: Recuperar les antigues muralles de la ciutat i restaurar-les (des d’Alcassares fins correus). A més, recuperar i restaurar tots els refugis de la Guerra Civil.
 • Zona habilitada per concerts i música en directe.
 • Fira gastronòmica: Que hi facen més activitats gastronòmiques on hi puga participar la gent.

Esports, Educació i Joventut

 • Instal·lació de més cistelles de bàsquet a llocs públics a l’aire lliure, i senyalitzar-les en la via pública, per què se les hi trobe fàcilment. També es podria fer un mapa de situació.
 • Fer un pavelló de bàsquet per a entrenaments en algun lloc de la població el més cèntric possible aprofitant alguna infraestructura en desús.
 • Centre juvenil per a la Zona Nord: Habilitar un espai amb activitats per edats per als jóvens de la Zona Nord, creant d’aquesta manera un oci saludable per als nostres jóvens.
 • Circuit tancat per a la pràctica del ciclisme: Zona tancada i abalisada per practicar sèries de ciclisme o activitats escolars amb bicicleta.
 • Acondicionamient de circuit de ciclisme: Zona d’entrenament per a l’escola de ciclisme i triatló amb magatzem, vestuaris, etc.
 • Adequació de zones activitats esportives: Fer una zona esportiva adequada per a exercir esports amb serveis i instalacions per a emmagatzemar elements i material (casetes, material de marcar).
 • Creació del circuit automodelisme club RC Alcoi: Creació d’un circuit per al club de ràdiocontrol d’Alcoi. Desenvolupem l’activitat a l’aire lliure, amb la finalidad de divertir-nos en familia i atraure cada volta més socis a aquesta activitat lúdica i recreativa.
 • Circuit de força: Instal·lar al final de les pistes de tenis del poliesportiu Francisco Laporta unsaparells per a potenciar músculs.
 • Poliesportiu a la zona de Santa Rosa/Eixample: Una zona on es puguen realitzar diferents esports amb vestuaris per a la joventut d’aquesta zona. A la zona de la Colònia seria un bon lloc.
 • Col·locació de tres rellotges digitals a l’Eduardo Latorre: A la sala fitness hi ha col·locat un rellotge analògic. La meua proposta seria col·locar-ne tres on apareguen els segons. Aconseguiriem que la gent estiguera més atenta i controlada a l’hora de realitzar sèries. D’aquesta manera s’agilitzaria el seu ús i s’evitaria l’aparició d’aglomeracions i resultaria més fluid a l’hora d’utilitzar les instal·lacions. La gent deixaria d’utilitzar el mòbil per a mirar el temps, es podria evitar també l’ús per xatejar amb ell amb la finalitat d’agilitzar l’ús de les màquines.
 • Banquets als camps de futbol de Francisco Laporta: Els banquets dels entrenadors, es troben a l’alçada del cap dels jugadors, el què implica un risc per a la integritat física, ja que són de ferro amb els cantons en punta.
 • Llocs d’oci per a menors de 12 a 18 anys: Locals o llocs de reunió per realitzar activitats per aquesta franja d’edat. Llocs on ballar, relacionar-se i sentir música, sense alcohol ni tampoc fums.

Polítiques Socials, 3ª Edat I Salut Publica

 • Comprar cartes de joc per al local dels jubilats.
 • Una altra residència pública per a la 3a edat.

Equipaments municipals

 • Tractament real de les voreres: Hi ha molts punts negres encara al centre de la ciutat on la vorera rellisca en dies de pluja, com per exemple a la zona de la Universitat Politècnica o la del carrer Sant Vicent, per posar-ne uns exemples. Crec que cal una solució al respecte.
 • Piscina del Preventori: La piscina del Preventori és un lloc on la gent podria gaudir encara més de l’estiu a Alcoi. Desconec a qui pertany però és una llàstima que es trobe en l’estat que està. No seria possible que l’Ajuntament invertira en la seua rehabilitació i oferir-la en concessió?
 • Millorar el parc existent al carrer Professor Simó Alos, ja que quan van ser enllestits els edificis de l’entrada nord, les constructores van muntar l’esmentat parc i, així i tot, quan s’inaugurà ja era tercermundista. Les atraccions són de ferro i el sòl de graveta. Des d’aleshores molts incidents perillosos han succeït. Per altra banda, esclarir els terrenys de qui són propietat és un altre assumpte, després de quinze anys no s’ha obtingut cap millora.
 • A l’interior de la Font Dolça existeixen uns aparells d’ús esportiu els quals són poc utilitzats, a més a més per què la gent gran hi faça ús han de superar l’obstacle de muntar les escales. La solució des del meu punt de vista seria: facilitar unes rampes d’ascens per minusvàlids evitant pegar una volta al barri per a poder arribar a la part alta. Els utensilis existents es podrien traslladar al parc de Simó Alos “Bús” actualment utilitzat per gossos deixant els seus excrements allí. Un projecte nou per a l’esmentat lloc, el qual estiga a l’alçada dels que existeixen pel centre.
 • Recuperació de patrimoni històric (no sols de la classe burgesa): Adquissició per a posterior rehabilitació d’una vivenda obrera del tipus “Casa de Tanques” o de “Claus” pròpies de la societat alcoiana industrial de finals del segle XIX. L’objectiu estaria mostrar a la ciutadania a través d’un espai expossitiu com eren les llars i en quines condicions vivien molts dels nostres avantpassats. És urgent preservar algun exemple d’aquestes vivendes abans de què hi desapareguen.
 • Millores per a la Zona Nord: Adequació de l’anfiteatre, llevar la sorra, millors accessos a minusvàlids, més vestuaris adequats.
 • Millores per a la Zona Nord: Terrassa centre social. Tancar la terrassa inutilitzada i poder-ne fer ús d’una altra sala.
 • Millores per a la Zona Nord: A la zona de Benissaidó destinar una partida per a la millora de la zona.
 • Més aparcaments a la Zona Nord.
 • Millora de la biblioteca de la Zona Nord: Separar la zona d’informàtica i habilitar-la com a biblioteca infantil creant una separació i millorant el servici. Així mateix Crear un àrea d’estudi qualificada a l’efecte.
 • Adequació zona entrenament per biclicletes i vehiculs de inercia: Una per a entrenar tancada al tràsit.
 • Adquirir el solar del c/Cid,22, on han habilitat un aparcament i acondicionar-lo amb el sò asfaltat, etc.
 •  Hi ha cap possibilitat de què ls habitants del barri de l’Eixample, pagant una quota anual mínima puguerem aparcar als parkings públics del barri: Uixola, Rosaleda i Centre comercial? Sense tindre dret a cap plaça fixa, simplement aparcar on hi haja lloc
 • Montar una cabina de rajos UVA.
 • Il·luminació en plaça del Ros: Fa temps que no funcionen les faroles d’aquesta plaça i també hi ha unes plaques de marbre damunt la gespa per a retirar.
 • Arreglar la piscina de Caramanxell per als cursets dels col·legis.
 • Asfaltar bé el terreny del jutjat.
 • Pagaments d’activitats on-line: Propose que els pagaments dels cursos i activitats es realitzen per la plataforma de la instal·lació de manera online. Açò suposaria un gran alleugeriment per a treballadors i clients, que viuen moments prou desagradables. Suposaria un registre objectiu en cas de dubte. També evitariem haver de vindre a hores de faena amb la comoditat de fer-ho des de casa.
 • -Millora de parcs: El parc gran avall del de Cervantes, està abandonat, han creat moltes zones per al esport i està molt bé, però té moltes zones molt brutes, per a podar, amb fem abocat al riu i deurien arreglar-ho, rentant, podant i, en definitiva, mantenint neta la zona per tal de tindre un bon lloc per a passetjar i practicar esports.
 • Parc per a gossos: A penes hi ha zones per a ells, deurien habilitar unes zonas concretes i amb activitats que puguen fer allí, per exemple, al mateix parc gran avall de Cervantes, adequar una zona per a gossos i mantindre-ho ben net.
 • Equipar edificis: Equipament en edificis municipals, com la biblioteca del centre.
 • Zona Alta: El barri de la Zona Alta, està abandonat per part del Ajuntament, necesitem serveis com piscina, zona d’exercicis per als majors, adaptar el parc de Cantagallet per als xiquets de camp de futbol, una pista de monopatí, bicis, patinatge, zona per als gossos, etc.
Et mantenim informat
Participar és important.
Per a que no se't passen les dates, t'enviem correus amb tota la informació.
Enviar