Les següents propostes no es poden executar perquè s’ha acabat el pressupost:

INVERSIÓ

VOTS PROPOSTA PRESSUPOST
5 662 Instal·lació d’un ascensor al Club de majors Oliver. 94.360,00 €
6 542 Carril bici per tots els carrers principals de la ciutat 96.000,00 €
7 403 Cessió a la prote d’animals d’una gàbia trampa per a gossos que facilite la captura de gossos poregosos o insociables 332,75 €
8 393 Creació, dotació i elaboració d’un Museu de Camilo Sesto. 50.000,00 €
9 246 Adequar l’amfiteatre del parc de la zona nord a la normativa d’accessibilitat, principalment, entre altres coses, ficant baranes en el mig de les escales perquè les persones majors o amb mobilitat reduïda puguen baixar sense por ni inseguretat. 48.000,00 €
10 195 En el carrer Mestre Espí ampliació de la vorera esquerra (en baixada) ampliant-la en 0,80 cms. 120.000,00 €
11 170 Circuit de ciclisme/esports de roda i velòdrom. 75.000,00 €
12 150 Implantar bucles magnètics per a persones amb dificultats auditives al Teatre Calderón per millorar l’accessibilitat. 5.108,48 €
13 147 Comprar un nou entarimat, almenys de 9 x 12 per poder fer actuacions de qualsevol classe amb tota seguretat. 25.000,00 €
14 115 Fer una zona de descàrrega i càrrega d’aigües per a autocaravanes 55.000,00 €
15 94 Manteniment, reparació i ampliació de les instal·lacions del skatepark de Batoi, satisfent a famílies i usuaris. 40.000,00 €
16 88 Expansió en la pista de Skate de Santana 30.000,00 €
17 43 Una pista de tenis sense frontó
* Proposta reformulada per a que siga viable
60.000,00 €