Tornen els Pressupostos Participatius a Alcoi

Per al 2021 l’Ajuntament ha destinat una quantitat de 400.000 € (320.000 € en propostes d’inversió i 80.000 € en propostes de despesa corrent)  perquè entre tots els veïns i veïnes del municipi puguem decidir en què invertim aquesta quantitat. A més del capítol d’inversions, atendrem propostes que afecten a activitats i programes de Cultura i Benestar Social.

Una vegada arreplegades les propostes es determinarà la seua viabilitat per part d’una Mesa Tècnica.

Les propostes seleccionades s’incorporaran al pressupost municipal del 2021.

Conta’ns què vols per a la teua ciutat!

Resol els teus dubtes

Dates

Tancat

ARREPLEGADA DE PROPOSTES

Del 28 de setembre fins al 18 d'octubre de 2020.

Fes la teua proposta
Tancat

ARREPLEGADA D'AVALS

Del 28 de setembre fins al 25 d'octubre de 2020.

Fes el teu aval
Tancat

VOTACIÓ DE LES PROPOSTES

Del 25 de novembre fins al 8 de desembre de 2020

Votar les propostes

Resultats

Les següents propostes passen a la fase de valoració per a què els tècnics valoren la seua viabilitat tècnica, administrativa i econòmica, ja què han aconseguit més de 50 avals. Algunes d’aquestes propostes s’han unificat amb altres propostes atès què són iguals o similars, i s’han sumat el nombre d’avals:

Total propostes amb +50 avals

Consulta les propostes avalades no viables i els criteris de no viabilitat:

Propostes no viables / Criteris de no viabilitat

RESULTATS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2021

PROPOSTES A EJECUTAR PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2021

PROPOSTES QUE NO ES PODEN EXECUTAR PERQUÈ S’HA ACABAT EL PRESSUPOST

Fases

Del 28 de setembre fins al 18 d’octubre de 2020

  • Per internet
  • A través de les urnes que hi ha als següents llocs.
  • DESCARREGA ACÍ LA PAPERETA
  • També es pot participar en dos tallers participatius oberts a la ciutadania que es faràn els dies:
  • 6 i 13 d’octubre de 18:00 a 20:00
  • 8 i 15 d’octubre de 18:00 20:00

Es realitzaran en la sala multiusos del Centre Jove de Cervantes (c/Alazamora nº1).

Total propostes Pressupostos Participatius 2021

*Les dades d’aquest llistat són provisionals, estan sent revisades pel personal del Departament de Participació Ciutadana.

Total propostes amb +50 avals

Les següents propostes passen a la fase de valoració per a què els tècnics valoren la seua viabilitat tècnica, administrativa i econòmica, ja què han aconseguit més de 50 avals. Algunes d’aquestes propostes s’han unificat amb altres propostes atès què són iguals o similars, i s’han sumat el nombre d’avals.

Del 25 de novembre fins al 8 de desembre de 2020

Per internet

A través de les urnes que hi ha als següents llocs.

Actuacions 2020

Pressupostos Participatius 2021
Import: 16.274,50 €
Pressupostos Participatius 2021
Import: 900 €
Pressupostos Participatius 2021
Import: 3.200 €
Veure totes les actuacions