La Regidoria de Participació Ciutadana té la ferma voluntat de dissenyar i dur a terme una planificació estratègica que puga garantir la posada en marxa d’una Democràcia Participativa de qualitat a la nostra ciutat.

El Govern de la ciutat d’Alcoi, a través de processos participatius, té com a objectius dissenyar una estratègia participativa, desenvolupar processos de deliberació col·lectiva que milloren la qualitat de les polítiques públiques, crear fòrums de discussió i consens, fomentar la informació i la formació del teixit associatiu d’Alcoi i mobilitzar el teixit social de la nostra ciutat, sobre la base dels valors participatius, per a entre tots/es crear una ciutat dinàmica i participativa.

Processos oberts

Pressupostos Participatius
Des de setembre 2023

Pròxims processos

Actualment no estem preparant cap procés.

Processos tancats

Processos Participatius
maig 2022
Pressupostos Participatius
setembre 2022
Educació per a la participació
febrer 2022
Pressupostos Participatius
setembre 2021
Processos Participatius
març 2021

Últimes actuacions