Participació Ciutadana
Pressupostos Participatius 2021
Votació de propostes
Propostes d’inversió
Votar màxim 2 propostes d’inversió
1
PROPOSTES D’INVERSIÓ - PROPOSTA 1
50.000,00 €
VOTAR
50.000,00 €
VOTAR
2
PROPOSTES D’INVERSIÓ - PROPOSTA 2
60.000,00 €
VOTAR
60.000,00 €
VOTAR
3
PROPOSTES D’INVERSIÓ - PROPOSTA 3
70.000,00 €
VOTAR
70.000,00 €
VOTAR
4
PROPOSTES D’INVERSIÓ - PROPOSTA 4
80.000,00 €
VOTAR
80.000,00 €
VOTAR

Propostes de despesa corrent
Votar màxim 3 Propostes de despesa corrent
1
PROPOSTES DE DESPESA CORRENT - PROPOSTA 1
50.000,00 €
VOTAR
50.000,00 €
VOTAR
2
PROPOSTES DE DESPESA CORRENT - PROPOSTA 2
60.000,00 €
VOTAR
60.000,00 €
VOTAR
3
PROPOSTES DE DESPESA CORRENT - PROPOSTA 3
70.000,00 €
VOTAR
70.000,00 €
VOTAR
4
PROPOSTES DE DESPESA CORRENT - PROPOSTA 4
80.000,00 €
VOTAR
80.000,00 €
VOTARPer al 2021 l’Ajuntament ha destinat una quantitat de 400.000 € (320.000 € en propostes d’inversió i 80.000 € en propostes de despesa corrent) perquè entre tots els veïns i veïnes del municipi puguem decidir en què invertim aquesta quantitat.

Pots marcar un màxim de 3 propostes d’inversió i 2 propostes de despesa corrent.

Total propostes Pressupostos Participatius 2021

Poden trobar totes les propostes (viables i no viables) així com els criteris de no viabilitat en el següent enllaç:

Propostes viables

Propostes no viables

Criteris de no viabilitat d’una proposta