Participació Ciutadana
Pressupostos Participatius 2020
Fase:
Aportació de propostes

APORTACIÓ DE PROPOSTES 
Del 5 fins al 30 de setembre de 2018

Pots introduir el nombre de propostes que consideres oportú, únicament cal tindre en compte que han de ser enviades d’una en una perquè puguen ser gestionades correctament i puguen ser consultades per tots els ciutadans i ciutadanes

Fer una proposta
Si no hi ha cap proposta semblant a la teua, fes la teua aportació de forma fàcil .
Fer una proposta
Recorda compartir la teua proposta per a aconseguir els avals necessaris


Donar avals/suports
Fes una ullada per veure les proposta i dona el teu aval .
Veure les propostes i fer un aval
Et recordem que una proposta necessita 50 avals per a passar a la fase de valoració i que pots fer ús de fins a 5 avals.

GUIA FASE D’APORTACIÓ DE PROPOSTES

Des d’esta pàgina pots fer les teues propostes tenint en compte:

  • Cada persona podrà presentar un nombre màxim de 5 propostes.
  • La participació en el procés està oberta a totes les persones majors de 16 anys i empadronades a la ciutat d’Alcoi a data 1 d’octubre de 2019.

  • Com a exemple d’idees, et donem una sèrie d’opcions per a encaixar la teua proposta dins dels criteris de viabilitat.
  • Et facilitem un enllaç per compartir la teua proposta i aconseguir els 50 avals/suports per a que passe a la fase de valoració.

Des d’esta pàgina pots donar avals / suports a les propostes tenint en compte:

  • Perquè les propostes puguen passar a la fase de valoració, cada proposta haurà de ser suportada per un mínim de 50 avals.
  • Cada persona amb el seu DNI pot avalar fins a 5 propostes, però sols un aval per proposta.

  • El sistema d’arreplegada de suports/avals a les propostes realitzades on line, estarà obert des del moment que es realitza la proposta, és a dir, des del 7 d’octubre fins al 3 de novembre.