Participació Ciutadana
Pressupostos Participatius 2019
Aportació de propostes

APORTACIÓ DE PROPOSTES 
Del 5 fins al 30 de setembre de 2018

Pots introduir el nombre de propostes que consideres oportú, únicament cal tindre en compte que han de ser enviades d’una en una perquè puguen ser gestionades correctament i puguen ser consultades per tots els ciutadans i ciutadanes

Introduir DNI (amb el format 12345678X)
Introduir el correu electrònic
(no es publicarà al llistat de propostes)
Introduir proposta (màxim 750 caràcters)
Enviar