L’Ajuntament d’Alcoi ha iniciat un procés participatiu per tal de redactar una nova ordenança de conversió en zona de vianants d’Alcoi.

 1. Fase informativa (29 de gener). Reunió oberta a la ciutadania on s’explica com es durà a terme el procés i en la qual s’estableix un termini per a arreplegar aportacions
 2. Recollida de propostes en línia (del 5 al 21 de febrer) S’habilita un correu electrònic per a arreplegar les propostes per a l’Ordenança de Conversió en Zona de Vianants.
 3. Fase interna de classificació de les propostes (des del 22 de febrer fins al 22 de març)
  • Enviament de la totalitat de propostes a les persones que hi han participat (29 de febrer)
  • Classificació respecte a la viabilitat de les propostes i el motiu en cas d’exclusió.
  • Mesa interdepartamental per a treballar les propostes viables amb el personal expert de cada departament. (14 de març)
  • Nova proposta d’ordenança per treballar en la fase següent .
 4. Deliberació i establiment d’acords (del 3 a l’11 d’abril)Tallers participatius:
  • Taller 1: Debat sobre les al·legacions presentades: 3 d’abril.- Grups d’interès / 4 d’abril.- Obert a la ciutadania amb inscripció prèvia
  • Taller 2: Establiment d’acords. 10 d’abril / 11 d’abril
 5. Fase de devolució o retorn
  • Retorn dels resultats als participants en els tallers (31 de maig)
  • Inici tràmits exposició pública de l’ordenança
 6. Seguiment (any 2025)
  • Consulta pública sobre com s’ha dut a terme la implementació de l’ordenança i recollir l’impacte d’aquesta.

L’Ajuntament d’Alcoi ha iniciat un procés participatiu per tal de redactar una nova ordenança de conversió en zona de vianants d’Alcoi.

El dilluns 29 de gener es van convocar diferents grups d’interès de la nostra ciutat per informar-los de l’inici d’aquest procés i de les fases que el componen.

A més, convidem tota la ciutadania a enviar propostes per a una nova redacció de l’ordenança, basant-se en l’ordenança anterior, a l’adreça electrònica zonapeatonal@alcoi.org fins al 21 de febrer.

Deixem tota la documentació a continuació perquè s’hi puguen fer les aportacions:

Una vegada finalitzat el termini per a la realització de les aportacions i enviades a tots els participants, els tècnics municipals treballen per a l’estudi de viabilitat d’aquestes.

Més endavant es convocarà novament als diferents grups d’interés i ciutadania a títol individual per tal de treballar el nou text consensuat.

Finalitzats els tallers per debatre sobre les al·legacions presentades i la posada en comú de les conclusions.

Dijous 30 de maig a les 18h. reunió a la Sala del Plenari de l’Ajuntament oberta a la ciutadania per al retorn dels tallers participatius.

Seguimiento de la implementación de los resultados del proceso participativo.